Poprzednia

ⓘ Michał Ciebiera
                                     

ⓘ Michał Ciebiera

Michał Jakub Ciebiera – polski lekarz, naukowiec, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

                                     

1. Życiorys

W 2011 ukończył studia w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2015 oraz Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych w Akademii Leona Koźmińskiego 2016. Specjalista położnictwa i ginekologii 2019.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na podstawie rozprawy pt. Ocena korelacji pomiędzy stężeniem witaminy D3 i transformującego czynnika wzrostu beta3 w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia mięśniaków macicy w wybranych populacjach kobiet". W 2019 w tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac pt. Badanie patofizjologii mięśniaka gładkokomórkowego macicy ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek biologicznych zależnych od transformującego czynnika wzrostu beta oraz czynnika martwicy nowotworu alfa i wynikające z tego możliwości terapeutyczne". W 2020 otrzymał stanowisko profesora uczelnianego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Zawodowo związany z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Profesor uczelniany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim. Współzałożyciel Warszawskiej Przychodni Położnictwa i Ginekologii.

Zajmuje się m.in. diagnostyką i leczeniem mięśniaków macicy. W swojej pracy naukowej prowadzi badania dotyczące patofizjologii i wpływu różnych czynników na powstawanie i wzrastanie tych guzów.

Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, w pracach którego w ramach oddziału mazowieckiego, tj. Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego, bierze aktywny udział m.in. skarbnik, przewodniczący komisji rewizyjnej. Ponadto członek European Society of Human Reproduction and Embriology, European Society of Gynaecological Endoscopy, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, International Ovarian Tumor Analysis, European Network of Trainees in Obstetrics and Gynecology, World Association of Trainees in Obstetrics and Gynecology, European Society of Gynaecological Oncology, European Network of Young Gynae Oncologists.

                                     

2. Publikacje

Autor lub współautor ponad 50 publikacji w zakresie położnictwa i ginekologii ze szczególnym uwzględnieniem patofizjologii mięśniaków macicy, ultrasonografii, endoskopii w szczególności histeroskopii i laparoskopii.