Poprzednia

ⓘ Referendum niepodległościowe w Czarnogórze w 1992 roku
Referendum niepodległościowe w Czarnogórze w 1992 roku
                                     

ⓘ Referendum niepodległościowe w Czarnogórze w 1992 roku

Referendum niepodległościowe w Czarnogórze w 1992 roku – referendum przeprowadzone 1 marca 1992 roku w Socjalistycznej Republice Czarnogóry w związku z możliwością odłączenia się republiki od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.

                                     

1. Formuła

Referendum składało się z jednego pytania.

Głos na "tak" oznaczał chęć pozostania w federacji Jugosławii, natomiast głos na "nie" – utworzenie suwerennego państwa.

                                     

2. Wyniki

Według Głównego Urzędu Statystycznego CEMI uprawionych do głosowania w dniu referendum było 421 549 osób. Do urn poszły 278 382 osoby, co stanowiło 66.04% wszystkich uprawnionych. Przeważająca większość, bo aż 95.65% głosujących, opowiedziała się za pozostaniem Czarnogóry w federacji republik jugosłowiańskich. 3.14% głosujących wyraziło chęć utworzenia niepodległego państwa.

                                     

3. Skutki

Skutkiem opowiedzenia się społeczeństwa czarnogórskiego za pozostaniem jedną z republik w federacyjnym państwie Słowian południowych, było utworzenie, 27 kwietnia 1992 r., Federalnej Republiki Jugosławii, w skład której wchodziła dotychczasowa SR Czarnogóry i SR Serbii.