Poprzednia

ⓘ Stefan Kozarski
                                     

ⓘ Stefan Kozarski

Uczył się w Gimnazjum i Liceum Marii Magdaleny dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Szkołę tę ukończył w 1950 roku. Następnie rozpoczął studia geograficzne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów podjął pracę w Instytucie Geografii i Katedrze Geografii Fizycznej na tej uczelni. W 1955 otrzymał dyplom magistra geografii. Doktoryzował się w 1961 na podstawie pracy zatytułowanej Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci-Warty. W tym samym roku z rekomendacji Rady Wydziałowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM został adiunktem. Habilitował się w 1965 roku na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz rozprawy Zagadnienie drogi odpływu wód pradolinnych z zachodniej części pradoliny Noteci-Warty. Po habilitacji otrzymał stanowisko docenta. Profesorem nadzwyczajnym został w 1972, zwyczajnym w 1978. Specjalizował się w zagadnieniach z zakresu geografii fizycznej, geomorfologii oraz paleogeografii czwartorzędu. W badaniach analizował rzeźby i procesy glacjalne plejstoceńskie i współczesne.

W 1988 został członkiem Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina. Rok później Rada Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wysunęły jego kandydaturę na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk i został przyjęty do tej instytucji. W 1994 przyjęty do PAU.

Zasłabł w czasie pracy i zmarł nagle 19 stycznia 1996 w Poznaniu.

                                     

1. Autor lub współautor pozycji książkowych lub monograficznych

  • Stefan S. Kozarski Stefan S., Bolesław B. Nowaczyk Bolesław B., Late Vistulian, Gebrüder Borntraeger, 1991.
  • Ryszard R. Glazik Ryszard R. i inni, Struktura agrarna Polski 1945–1975. Analiza przestrzenno-czasowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, ISSN 0012-5032.
  • Stefan S. Kozarski Stefan S., Stratygrafia i chronologia Vistulianu Niziny Wielkopolskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, ISBN 830-1036-257, ISSN 0137-5970.
  • Leszek L. Kasprzak Leszek L., Stefan S. Kozarski Stefan S., Analiza facjalna osadów strefy marginalnej fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia w środkowej Wielkopolsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1984, ISSN 0554-8128.
  • Stefan S. Kozarski Stefan S., Wahania klimatyczne. Historia, hipotezy, przewidywania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988.
  • Franciszek F. Bieda Franciszek F., Stanisław S. Geroch Stanisław S., Stefan S. Kozarski Stefan S., Stratigraphie des Karpates externes polonaises, Wydawnictwa Geologiczne, 1963.
  • Stefan S. Kozarski Stefan S., Karol K. Rotnicki Karol K., Problemy późnowürmskiego i holoceńskiego rozwoju den dolinnych na Niżu Polskim, "Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej”, 19, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 1978, s. 1–57, ISSN 0137-9771.
  • Ryszard R. Domański Ryszard R., Stefan S. Kozarski Stefan S., Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, ISBN 830-1062-002, ISSN 0554-8985.