Poprzednia

ⓘ Stefan Zemła
                                     

ⓘ Stefan Zemła

Stefan Piotr Zemła - polski inżynier budownictwa, doktor habilitowany inżynier architektury Politechniki Śląskiej.

                                     

1. Życiorys

W latach 1945-1946 z ramienia Śląsko-Opolskiej Grupy Operacyjnej przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów w Katowicach pełnił funkcję pełnomocnika ds. przemysłu. W 1947 zdał eksternistycznie maturę i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1952 ukończył studia i rozpoczął pracę w Dziale Planów Generalnych i Transportu w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT w Gliwicach. Od lat 60-tych prowadził ćwiczenia z architektury przemysłowej na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1971 obronił pracę doktorską pt. "Optymalizacja budowlanej siatki przestrzennej hutniczego wydziału remontowego i jej wpływ na kompozycję planu generalnego", w 1986 habilitował się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przedstawiając rozprawę pt. "Zagospodarowanie terenu hutnictwie żelaza". Od 1976 do 1985 był adiunktem i docentem kontraktowym na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, w 1987 zrezygnował z pracy w BIPROHUCIE i poświęcił całkowicie pracy pedagogicznej. Od 1994 przez rok był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Stefan Zemła był członkiem SARP i Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, Oddział Katowice, zasiadał też w Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Hutnictwa SITPH Oddział Katowice.

Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

                                     

2. Odznaczenia

  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej 1995;
  • Złota Odznaka NOT 2002;
  • Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego 1966;
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1976;
  • Srebrny Krzyż Zasługi 1973;

Użytkownicy również szukali:

...
...
...