Poprzednia

ⓘ Grzegorz Maroń
                                     

ⓘ Grzegorz Maroń

Grzegorz Maroń – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa.

                                     

1. Życiorys

W 2005 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2010 na podstawie napisanej pod kierunkiem Leszka Leszczyńskiego rozprawy pt. Zasady prawa – pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym otrzymał Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stopień naukowy doktora nauk prawnych nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: teoria i filozofia prawa. Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Był adiunktem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Nauk Historyczno i Teoretyczno-Prawnych. Został profesorem na tym wydziale.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...