Poprzednia

ⓘ Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku
Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku
                                     

ⓘ Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy państwowej z Republiką Litewską.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku GPK SG w Budzisku, z siedzibą w miejscowości Budzisko, została utworzona 1 grudnia 1992 roku zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej i weszła w podporządkowanie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W ramach reorganizacji struktur Straży Granicznej związanej z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. "zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Granicznej Strażnica Straży Granicznej w Szypliszkach Strażnica SG w Szypliszkach została zlikwidowana, a siły i środki oraz ochraniany odcinek przez strażnicę weszły skład granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej w Budzisku.

Jako Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Budzisku funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku i 24 sierpnia 2005 roku, Ustawą z 22 kwietnia 2005 roku O zmianie ustawy o Straży Granicznej., została przekształcona na placówkę Straży Granicznej w Budzisku PSG w Budzisku w strukturach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

                                     

2. Ochrona granicy

W 2002 roku po stronie białoruskiej na długości 157 km ochraniał granicę Grodzieński Oddział Wojsk Pogranicznych.

Podległe przejścia graniczne

  • Trakiszki-Szestokaj – kolejowe.
  • Budzisko-Kalvarija – drogowe

Sąsiednie graniczne jednostki organizacyjne

  • Strażnica SG w Rutce-Tartak ⇔ Strażnica SG w Puńsku – 2 stycznia 2003 roku
  • Strażnica SG w Rutce-Tartak ⇔ Strażnica SG w Płaskiej – 1 maja 2004 roku.
                                     

2.1. Ochrona granicy Podległe przejścia graniczne

  • Trakiszki-Szestokaj – kolejowe.
  • Budzisko-Kalvarija – drogowe
                                     

2.2. Ochrona granicy Sąsiednie graniczne jednostki organizacyjne

  • Strażnica SG w Rutce-Tartak ⇔ Strażnica SG w Puńsku – 2 stycznia 2003 roku
  • Strażnica SG w Rutce-Tartak ⇔ Strażnica SG w Płaskiej – 1 maja 2004 roku.