Poprzednia

ⓘ Ławra
Ławra
                                     

ⓘ Ławra

Ławra – określenie używane w stosunku do większych męskich monasterów w Kościele prawosławnym oraz w Kościołach katolickich wschodnich, również w postaci skupionego wokół świątyni zespołu pustelni mnichów ascetów nieprowadzących wspólnego życia zakonnego.

Najważniejszym monasterem prawosławnym jest ławra na górze Athos. Do znanych należą ławra Peczerska, ławra Poczajowska i ławra Świętogórska wszystkie trzy na Ukrainie oraz ławra Aleksandra Newskiego w Petersburgu i ławra Troicko-Siergijewska w Siergijew Posadzie koło Moskwy. Ławry podlegają bezpośrednio patriarsze w Rosji w latach 1721–1917 podlegały synodowi.

Największym monasterem prawosławnym w Polsce jest ławra Supraska, gdzie reaktywowano życie monastyczne w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dzięki Sawie, ówczesnemu ordynariuszowi diecezji białostocko-gdańskiej. W Rumunii jako ławra określany jest Monaster Neamț z XIV wieku.

Znanym monasterem greckokatolickim w jurysdykcji ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej jest ławra Uniowska koło Lwowa, zamieszkana przez greckokatolickich mnichów reguły studyckiej.

                                     
  • wspólnotę monastyczną ławry Troicko - Siergijewskiej na Soborze Lokalnym. 30 listopada 1976 w cerkwi św. Sergiusza z Radoneża w kompleksie Ławry miała miejsce jego
  • hieromnicha. Od kwietnia 1984 mnich Teognost należał do wspólnoty monastycznej ławry Troicko - Siergijewskiej. W 1985 rozpoczął naukę w moskiewskim seminarium
  • które ukończył w 1972 r. równocześnie został w 1969 r. posłusznikiem w ławrze Troicko - Siergijewskiej, zaś 18 marca 1970 r. został postrzyżony na mnicha
  • Butowo rosyjski mnich prawosławny, archimandryta, ostatni przełożony Ławry Troicko - Siergijewskiej przed jej zamknięciem przez władze bolszewickie.
  • Ławr Gieorgijewicz Korniłow, ros. Лавр Гео ргиевич Корни лов ur. 30 sierpnia 1870 w Ust - Kamienogorsku, zm. 13 kwietnia 1918 pod Jekaterynodarem rosyjski
  • został posłusznikiem w Ławrze Troicko - Siergijewskiej. 18 kwietnia 1997 złożył wieczyste śluby mnisze przed przełożonym Ławry archimandrytą Teognostem
  • 29 października 1624 archimandryta ławry Kijowsko - Pieczerskiej, pedagog, pisarz, założyciel drukarni w Ławrze oraz pierwszej papierni środkowej części
  • posłusznik do Ławry Troicko - Siergijewskiej. W 1992 ukończył wyższe studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej. Pozostawał mnichem Ławry Troicko - Siergijewskiej

Użytkownicy również szukali:

ławra peczerska godziny otwarcia, ławra peczerska katakumby, ławra peczerska pieczary, ławra peczerska zwiedzanie,

...
...
...