Poprzednia

ⓘ Krzysztof Kurek (fizyk)
                                     

ⓘ Krzysztof Kurek (fizyk)

Krzysztof Kurek - polski fizyk teoretyk, profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, inżynier, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych i teorii pola.

                                     

1. Życiorys

  • W roku 1980 ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność Fizyka Techniczna.
  • W roku 2019 został mianowany profesorem.
  • Za rozprawę "Understanding the Nucleon’s Spin Structure. The Direct Gluon Polarisation Measurement at the COMPASS Experiment". otrzymał w roku 2012 stopień naukowy doktora habilitowanego.
  • Pracę doktorską pod tytułem ”Uwzględnienie wpływu mas kwarków w opisie produkcji nowych hadronów przy wysokich energiach w ramach modelu partonów i kwantowej chromodynamiki” obronił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 roku.

Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nukleonu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii. Pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii prowadzonych z użyciem wiązki mionów w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie: New Muon Collaboration, Spin Muon Collaboration i Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy COMPASS. W latach 2013 - 2015 był członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 360 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Od 25 października 2015 roku jest dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych.