Poprzednia

ⓘ Teodor Kulczycki
                                     

ⓘ Teodor Kulczycki

Teodor Kulczycki, herbu Sas – urzędnik skarbowy, profesor uniwersytetu i politechniki we Lwowie, działacz gospodarczy i społeczny, radny miasta Lwowa

Uczestnik konspiracji niepodległościowej i powstania w Galicji w 1846. Więziony we Lwowie, uwolniony w marcu 1848 na podstawie amnestii cesarskiej. Podczas Wiosny Ludów członek Gwardii Narodowej we Lwowie.

Asystent 1848-1850, potem urzędnik 1851-1852, w c. k. Krajowym Urzędzie Skarbowości Państwowej Provinzial Staats Buchhaltung we Lwowie. Następnie studiował prawo i nauki polityczne na uniw. w Wiedniu, które ukończył z tytułem doktora filozofii 1860. Docent prywatny 1861-1863, 1872-1888 wykładający rachunkowość na wydziale prawa i nauk politycznych potem prawa Uniwersytetu we Lwowie. Docent prywatny od 1883 honorowy wykładający buchalterię w Szkole Politechnicznej we Lwowie 1880-1887. Członek państwowej komisji egzaminacyjnej dla rachunkowości we Lwowie 1883-1888.

Registrator 1861 i oficjalista 1862-1863 a potem radca rachunkowy 1864-1866 w Urzędzie Skarbowości Państwowej Staatsbuchhaltung we Lwowie. Radca rachunkowy 1867-1884 w Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie, w 1886 przeszedł w stan spoczynku. Dyrektor Giełdy Towarowo-pieniężnej we Lwowie 1869.

Od 1867 członek i działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, od 1869 członek, w latach 1879-1880 prezes oddziału lwowskiego. Członek Komitetu GTG 20 czerwca 1873 – 12 czerwca 1880. Członek założyciel 1867 a następnie członek dyrekcji 1867-1886 Towarzystwa Sztuk Pięknych we Lwowie.

W latach 1875-1883 radny miasta Lwowa, członek sekcji V spraw organizacyjnych i oświaty, od 1878 sekcji II funduszów i spraw majątkowych gminy od 1881 wiceprezes sekcji V. Członek Rady Szkolnej Okręgowej miejskiej we Lwowie 1877.

Prace:

  • Nauka rachunkowości państwowej dla krajów w Radzie Państwa reprezentowanych i dla spraw wspólnych wszystkim królestwom i krajom monarchii austryacko – węgierskiej, Lwów, 1880,
  • Czego naszemu miastu potrzeba?, Lwów 1877