Poprzednia

ⓘ Szymon Krawczykiewicz
                                     

ⓘ Szymon Krawczykiewicz

Szymon Krawczykiewicz krypt. S. K. – oficer armii Królestwa Polskiego, powstaniec listopadowy, nauczyciel i urzędnik, działacz gospodarczy

                                     

1. Życiorys

Wcześnie osierocony, był uczniem szkoły wojskowej w Kaliszu 1816-1820 a następnie szkoły aplikacyjnej w Warszawie 1820-1823 którą ukończył w stopniu podporucznika. Od 12 września 1823 służył w 1 kompanii, od 31 marca 1831 s 2 kompanii artylerii pieszej. Wziął udział w powstaniu listopadowym oraz wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku, w marcu tego roku awansował na porucznika a następnie kapitana. W lutym 1832 przedostał się do Lwowa. Przez kilka lat pracował jako guwerner i nauczyciel prywatny. W latach 1841-1847 członek redakcji i współwydawca "Gazety Lwowskiej. Był także znanym autorem podręczników szkolnych z zakresu arytmetyki zob. niżej

Aktywny politycznie w okresie Wiosny Ludów. Był instruktorem Legii Akademickiej we Lwowie kompania studentów szkoły technicznej. Zamieszczał także artykuły dot. kwestii konstytucyjnych i gwardii narodowej w "Gazecie Narodowej" podpisując je "S. K. były oficer wojsk polskich".

Następnie w latach 1848-1873 pracował w Galicyjskiej Kasie Oszczędności, ostatecznie jako jej dyrektor. Członek i działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, członek jego Komitetu 18 czerwca 1854 – 6 lutego 1860. Uczestniczył w różnych formach aktywności społecznej m.in. w Komitecie Medalu Aleksandra Fredry we Lwowie 1865 oraz komitecie jubileuszu 50-lecia powstania listopadowego 1881.

Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Prace Szymona Krawczykiewicza:

  • Przepis robienia octów przednich, czystych i trwałych sposobem fabrycznym: zebrane z najnowszych podań niemieckich i francuzkich, Lwów 1837
  • Życiorys Teodora Torosiewicza zasłużonego aptekarza i chemika, Lwów 1874,
  • Arytmetyka do użytku szkolnego i domowego. Kurs wyższy, Lwów 1850,
  • Arytmetyka do użytku szkolnego i domowego. Kurs niższy, Lwów 1850,
  • Spis najcelniejszych prawideł arytmetyki z objaśnieniem przez przykłady, Lwów 1848
  • Arytmetyka na klasę II c. k. gimnazjów galicyjskich ułożona na wzór dzieła Franciszka Mocznika Lwów 1850,

Użytkownicy również szukali:

...
...
...