Poprzednia

ⓘ Józef Dulak
Józef Dulak
                                     

ⓘ Józef Dulak

Józef Dulak – polski naukowiec, profesor nauk biologicznych, prowadzi badania w zakresie biotechnologii medycznej, biologii molekularnej i biochemii. Kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – WBBiB UJ, prodziekan WBBiB UJ. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Orleanie, Francja, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

                                     

1. Zainteresowanie naukowe

Zajmuje się biotechnologią medyczną w zakresie biologii komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej, biologii nowotworów, mechanizmami procesów i chorób zapalnych, mechanizmami niedotlenienia i stresu oksydacyjnego oraz chorób z nimi związanych. Współautor ponad 220 artykułów, współredaktor kilku książek, współautor patentu. Popularyzator nauki, interesuje się bioetyką i społeczną rolą nauki.

                                     

2. Życiorys

Pochodzi z Rytra, gdzie się wychował. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1981, ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim 1986, doktor nauk biologicznych w zakresie zoologii 1990, dr habilitowany w zakresie nauk biochemicznych 2001, profesor tytularny 2007. W latach 1990-1993 asystent w Zakładzie Immunobiologii Ewolucyjnej Instytutu Zoologii UJ; asystent i adiunkt w Zakładzie Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ 1993-2000, asystent i adiunkt w Zakładzie Biochemii Komórki Instytutu Biologii Molekularnej UJ następnie WBBiB UJ 2000-2005, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ od 2005.

Odbył staże podoktorskie na Free University w Amsterdamie 1991; Muenster University w Niemczech 1994; Stanford University w USA 1997 i przez dwa lata pracował na University of Innsbruck, Austria 1999-2001. Od 2005 r. jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był dyrektorem naukowym Kardio-Med Silesia – Śląskiego Parku Technologii Medycznych w Zabrzu kwiecień 2016 - kwiecień 2020. W latach 2011-2019 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych KEJN, członek Komitetu Biotechnologii PAN 2011-2015; 2016-2019, obecnie, Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN 2011-2015, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 2005-2008, współorganizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Promotor 17 doktorów. Prowadzi wykłady z terapii genowej, biotechnologii medycznej. Wygłosił wykłady na wielu uniwersytetach zagranicznych oraz konferencjach międzynarodowych.

Jest doktorem honoris causa University of Orleans, Francja 2012, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności od 2011, laureatem nagrody im. Louisa Federica LeloirArgentyna, 2014, nagrody im. Tadeusza Browicza Polskiej Akademii Umiejęności 2010, wyróżniony licznymi nagrodami naukowymi w tym nagrodą Rektora UJ I stopnia za osiągnięcia naukowe 2019. Był prezesem Europejskiej Organizacji Biologii Naczyniowej EVBO 2013-2015; 2015-2017. Profesor wizytujący Japanese Society for the Promotion of Science 2010. Od 2013 roku jest koordynatorem International Associated Laboratory LIA – Laboratoire International Associe, wspieranego przez CNRS Francja i Uniwersytet Jagielloński 2013-2016 i 2017-2020. Jest członkiem European Society of Cardiology Fellow of ESC, American Heart Association AHA, International Society for Stem Cell Research, a także członkiem rady redakcyjnej czasopism Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, IUBMB Life, Scientific Reports, Vascular Biology.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...