Poprzednia

ⓘ Maria Kwiatkowska
                                     

ⓘ Maria Kwiatkowska

W 1956 otrzymała tytuł magistra filozofii w zakresie botaniki na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, w 1963 uzyskała doktorat za pracę dotyczącą o elajoplastach roślin kwiatowych, w 1971 habilitowała się na podstawie pracy. W 1989 została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego.

Była dziekanem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, a także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Zmarła 9 stycznia 2020.

                                     

1. Odznaczenia

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal "Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej