Poprzednia

ⓘ Tomasz Wlazowski
                                     

ⓘ Tomasz Wlazowski

Tomasz Włazowski – ksiądz rzymskokatolicki, proboszcz w Sieniawie i Radymnie, poseł do austriackiej Rady Państwa

Urodził się w rodzinie chłopskiej Wlazłów, syn Ignacego. Jego brat Michał był wieloletnim wójtem gminy Chłopice. Ukończył gimnazjum, po czym w 1883 został przyjęty do Seminarium Diecezjalnego w Przemyślu. W dniu 24 lipca 1887 otrzymał święcenia kapłańskie, po czym został skierowany jako wikary do parafii w Odrzykoniu. W listopadzie 1889 został przeniesiony do parafii w Rymanowie. W 1890 zmienił nazwisko na Włazowski. Po śmierci proboszcza parafii rymanowskiej ks. Apolinarego Koraba Laskowskiego 25 IV 1890, w kwietniu 1890 został administratorem tej parafii. W listopadzie 1890 został wikarym w parafii w Sieniawie. Z kolei po śmierci dziekana jarosławskiego i proboszcza parafii w Sieniawie Mateusza Hebdy 10 IV 1891, w kwietniu został administratorem parafii, a 17 sierpnia wyznaczony dekretem biskupa na proboszcza tejże parafii. W latach 1891–1915 proboszcz w Sieniawie w pow. jarosławskim. W latach 1906–1910 – wicedziekan jarosławski, a od 1911 do 1938 – dziekan jarosławski.

Poseł do austriackiej Rady Państwa X kadencji 31 stycznia 1901 – 30 stycznia 1907 wybrany w kurii IV – gmin wiejskich z okręgu wyborczego nr 13 Jarosław-Radymno-Sieniawa-Pruchnik-Cieszanów Lubaczów. W parlamencie należał do Koła Polskiego w Wiedniu, znajdując się w grupie posłów najpierw Zjednoczenia Stronnictw Ludowych, a od 1904 Polskiego Centrum Ludowego skupionych wokół księdza Stanisława Stojałowskiego.

Podczas pierwszej wojny światowej jako zakładnik wywieziony przez armię rosyjską. Przebywał na Syberii, po czym w 1916 powrócił do Sieniawy. W latach 1921–1938 proboszcz parafii w Radymnie i dziekan dekanatu jarosławskiego. W latach 1923–1938 był honorowym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie. W 1938 przeszedł w stan spoczynku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Radymnie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...