Poprzednia

ⓘ Wskaźnik rentowności aktywów
Wskaźnik rentowności aktywów
                                     

ⓘ Wskaźnik rentowności aktywów

ROA – wskaźnik rentowności aktywów.

ROA to stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów; może być też obliczany jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów.

Informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem. Im wyższy jest wskaźnik ROA, tym lepsza jest kondycja finansowa spółki. Wskaźnik istotny m.in. dla instytucji finansowych rozważających udzielenie kredytu i badających możliwości jego spłaty.

R O A = Z y s k n e t o A k t y w a o g o l e m × 100 % {\displaystyle ROA={\frac {Zysk\ netto}{Aktywa\ ogolem}}\times 100\%}