Poprzednia

ⓘ Andrzej Szydło
                                     

ⓘ Andrzej Szydło

Andrzej Szydło ukończył krakowskie Technikum Łączności ze specjalnością – elektroniczne systemy i maszyny cyfrowe. Studiował italianistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2000 rozpoczął aplikację dyplomatyczno-konsularną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym samym roku uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego języka włoskiego.

Po ukończeniu aplikacji, w roku 2002 został członkiem służby zagranicznej w stopniu attaché. Rok później wyjechał do pracy w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie na stanowisku Kierownika Zespołu do spraw Opieki Konsularnej, które piastował do 2009 roku. W latach 2009–2010 był dyżurnym w Centrum Operacyjnym MSZ. Od 2010 do 2012 delegat RP do Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do spraw konsularnych. W 2011 objął funkcję zastępcy przewodniczącego Grupy Roboczej Rady UE do spraw konsularnych w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE. W latach 2010–2012, jako Koordynator Opieki Konsularnej w Sytuacjach Nadzwyczajnych w Departamencie Konsularnym MSZ zajmował się m.in. ewakuacją polskich obywateli w czasie Arabskiej wiosny. Od 2012 do 2014 był konsulem generalnym RP w Montrealu. W latach 2015–2019 kierował referatem do spraw współpracy z Polonią w Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Od stycznia 2020 Konsul RP i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Paryżu.

Od 2005 urzędnik służby cywilnej. W 2010 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Zna francuski, angielski i włoski. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.