Poprzednia

ⓘ Artur Gruszczak
                                     

ⓘ Artur Gruszczak

Artur Sławomir Gruszczak – polski politolog, profesor nauk społecznych, ekspert w sprawach bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

                                     

1. Życiorys i działalność naukowa

W latach 1983–1988 studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie był doktorantem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1993 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce na podstawie rozprawy pt. "Polityka państw Ameryki Łacińskiej wobec kryzysu środkowoamerykańskiego"). W 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce – specjalność stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2018 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

W latach 1994–1996 był asystentem, następnie w latach 1996–2013 adiunktem, a w latach 2013–2014 profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. jest kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007–2008 i 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2011 do 2012 był profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a od 2012 do 2017 profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Biznesu obecnie Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach 2004–2015 był ekspertem koordynującym Forum "Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” w Centrum Europejskim Natolin.

Był stypendystą Junior Visiting Fellow Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu, profesorem wizytującym Uniwersytetu w Rochester, wykładał m.in. na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, Papieskim Uniwersytecie Katolickim w São Paulo, Narodowym Uniwersytecie Kolumbii w Bogocie, Uniwersytecie Drake w Des Moines, Uniwersytecie w Burgos. Od 2014 r. jest ekspertem Międzynarodowego Centrum Edukacji Europejskiej w Nicei Centre international de formation européenne – CIFE, wykładowcą na studiach magisterskich The Executive Master in EU Studies. Jest ekspertem i doradcą m.in. Statewatch Advisory Group w Londynie od 2010, TEAM Europe 2010-2016, Observatoire des think tanks w Paryżu od 2013, Research Institute for European and American Studies RIEAS w Atenach od 2014, Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii od 2019. Był autorem ekspertyz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Parlamentu Europejskiego, Oxford Analytica i GLOBSEC.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w Zespole V Nauk Społecznych.

W kręgu jego zainteresowań i prac naukowych znajdują się:

1) studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, hybrydyzacja bezpieczeństwa;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, ochrona granic, zarządzanie migracjami i funkcjonowanie strefy Schengen;

3) studia wywiadowcze, w tym współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa”. Jest autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych i nauk o polityce oraz historii współczesnej, m.in. Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej 2000, Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara 2002, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne 2009, Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community 2016.

Odznaczony Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju” 2010 i Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę 2015.

                                     

2.1. Publikacje książkowe Autor lub współautor

 • Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, Palgrave Macmillan, London – New York 2016.
 • Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, wyd. 1 Toruń 1996, wyd. 2 Toruń 2001.
 • Dzieje powszechne ilustrowane. Suplement, Tom IV – Lata 1963-1985, Tom V – Dzieje najnowsze, Oxford Educational, Słupsk 2009.
 • Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Ameryka Środkowa, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
                                     

2.2. Publikacje książkowe Redaktor lub współredaktor

 • Technology, Ethics and the Protocols of Modern War współredaktor P. Frankowski, Routledge, London – New York 2018.
 • Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015.
 • Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 • Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji współredaktor P. Bajor, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 • Security Outlook 2018, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
 • Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010.
 • Cross-Disciplinary Perspectives on Regional and Global Security współredaktor P. Frankowski, Palgrave Macmillan, London-New York 2018.
 • Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski współredaktor M. Chorośnicki, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2008.