Poprzednia

ⓘ Plemię
Plemię
                                     

ⓘ Plemię

Plemię – grupa spokrewnionych rodów, wywodzących się od wspólnego przodka, zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym językiem i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego. Definicja "krewniacza” plemienia może być też w niektórych przypadkach zastąpiona definicją terytorialną. Według tej definicji plemię to lokalna wspólnota osadnicza, złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych.

Plemiona były rodzajem przedpaństwowej formy organizacji społeczeństw.

W warunkach słowiańskich organami plemienia były:

  • książę wybieralny lub dziedziczny.
  • starszyzna plemienna, złożona z naczelników rodów lub opoli, żup lub wierwów;
  • wiec wolnych mężczyzn;