Poprzednia

ⓘ Lech Dziewulski
Lech Dziewulski
                                     

ⓘ Lech Dziewulski

Lech Bogusław Dziewulski – polski artysta plastyk, projektant, działacz opozycji antykomunistycznej, starszy dzwonnik dzwonu "Zygmunt” w katedrze na Wawelu.

                                     

1. Życiorys

Syn Bogdana Dziewulskiego i Marii Kazimiery Oźmińskiej 2v. Zdzisławowej Pietrzkowskiej. Wnuk Piotra Oźmińskiego sekretarza Gminy Polskiej Wolnego Miasta Gdańska. Absolwent gdańskiego Technikum łączności im. Obrońców Poczty Polskiej. Od roku 1976 zamieszkały w Krakowie.

W latach 1978–1981 pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie, następnie Muzeum Narodowego w Krakowie na stanowisku renowatora dzieł sztuki.

Od sierpnia 1980 założyciel i aktywny działacz NZSS Solidarność w placówkach kultury. Oddelegowany do Zarządu Regionu Małopolska, gdzie został Szefem Sekcji Kultury ZR. Delegat na I Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku w sierpniu 1981 roku oraz I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność” Regionu Małopolska. Tarnów 10–12 lipca 1981.

Reprezentując Komitet Organizacyjny Związku Zawodowego Pracowników Dóbr Kultury organizował punkt konsultacyjny w Krakowie wraz z Markiem Rostworowskim i Wojciechem Bochnakiem. Jako wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Muzealników współprzewodniczył ogólnopolskiemu strajkowi pracowników służby zdrowia, oświaty i kultury w Gdańsku w 1980 roku. Z ramienia NZSS Pracowników Kultury Solidarności Małopolskiej był sygnatariuszem decyzji o powołaniu w Krakowie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania 5 marca 1981. W roku 1981 delegat przewodniczącego Związku na rozmowy z Ministerstwem Kultury na temat udziału instytucji kultury w podziale dochodu narodowego i bieżących problemów resortu. 13 grudnia 1981 r. zwolniony z pracy, podejmuje działania w ukryciu.

Internowany w dniu 13 maja 1982 r. i w przetrzymywany obozach w Załężu, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie. Zwolniony z internowania 15 października 1982 roku.

W latach 1980–1989 autor podziemnych znaczków, plakatów, okładek i innych prac graficznych. Część z nich nosi sygnaturę w formie małej litery "i”. Współautor pierwszej wystawy solidarnościowej "Przetrwaliśmy” wraz z W. Czyżem, I. Chwałkiem i R Sauerem w Collegium Opolskim Uniwersytetu Jagiellońskiego czerwiec 1989 r. Wieloletni współpracownik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, wydawnictwa "Sowiniec”, Towarzystwa Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej i innych.

Członek założyciel Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności. Członek Stowarzyszenia "Maj 77”. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności 24 sierpnia 2015 r., nr 357-2015-2. Uhonorowany medalem "Dziękujemy za Wolność” 11 listopada 2017 r., nr 550 przez Stowarzyszenie "Sieć Solidarności”.

Od 1978 roku dzwonnik dzwonu "Zygmunt” w Katedrze Wawelskiej, uhonorowany "Złotą odznaką” Dzwonu Zygmunta przez Metropolitę Krakowskiego.

                                     

2. Działalność artystyczna po 1989

W pracy artystycznej L. Dziewulskiego po roku 1989 dominują projekty i realizacje dla polskich i zagranicznych sanktuariów i kościołów, we współpracy ze Studiem "AGAU”, rzeźbiarza Marka Ganewa, a także aranżacje wystaw i projekty graficzne wydawnictw. Do najważniejszych prac należą te wykonane dla Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze: korona z daru Jan Pawła II dla Cudownego Obrazu, kaseta na pas Jana Pawła II poplamiony krwią w wyniku zamachu 1981 r. oraz Epitafium Smoleńskie umieszczone naprzeciwko wejścia do Kaplicy Cudownego Obrazu.

                                     

2.1. Działalność artystyczna po 1989 Zrealizowane projekty kościelne

 • 2010 – korona papieska dla Matki Boskiej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie.
 • 2018 – korona dla Matki Boskiej parafii Polskiej Misji Katolickiej w Bochum, Niemcy.
 • 2017 – korona dla Matki Boskiej w Katedrze św. Stefana w Budapeszcie, Węgry.
 • 2011 – korony dla figury Matki Boskiej w sanktuarium w Leśniowie.
 • 2010 – korona dla Matki Boskiej w sanktuarium w Kotłowie.
 • 1996 – korona "różana” dla figury Matki Boskiej Saletyńskiej w sanktuarium w Dębowcu.
 • 2016 – korony papieskie oraz kaseta dla obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej.
 • 2008 – korona papieska dla Matki Boskiej z Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku.
 • 2005 – korona papieska z pierścieniem Jana Pawła II dla obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze; projekt srebrnej kasety na pas papieski pokrwawiony w czasie zamachu na Jana Pawła II, zawieszony w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
 • 2012 – projekt ołtarza z relikwiami Jana Pawła II w parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Pile.
 • 2009 – korona dla obrazu Matki Zbawiciela w Kościele Bożego Ciała w Krakowie.


                                     

2.2. Działalność artystyczna po 1989 Rzeźba

 • 2001 – tablica pamiątkowa w nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
 • 2005 – statuetka Galla Anonima dla nagrody Pro Historia Polonorum.
 • 2012 – "Epitafium Smoleńskie” naprzeciwko wejścia do Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
                                     

2.3. Działalność artystyczna po 1989 Projekty i realizacje wystaw

 • 2009 – "Taka piękna to armia była…”, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
 • 1997-2016 – oprawa graficzna i aranżacje wystaw dla Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Krakowie.
 • 2005 – Porwanie i proces szesnastu, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
 • 2006 – Broń strzelecka ze zbiorów dr.Stanisława Wcisły, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
 • 2008 – Katyń 1940. Wystawa fotograficzno-dokumentalna, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
 • 1991 – Broń i barwa w dawnej Polsce, Muzeum Narodowe w Krakowie.
 • 2004 – Przełamywać bariery, budować mosty – wojna na fotografiach polskiego i niemieckiego żołnierza, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; Sport w Krakowie. 1939–1945, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
 • 2001 – Kim byłeś? Gdzie jesteś? Losy powstańców warszawskich w dokumentach, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, 2001.
 • 2012 – Wyszliśmy z NZS, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.
 • 2007 – Wielki Kraków, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
 • 2014 – Musicie być Mocni…, Instytut Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2000 – Kłamstwo Katyńskie w 60 lat po zbrodni. Wystawa artefaktów i fotografii, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.
                                     

2.4. Działalność artystyczna po 1989 Projekty wydawnicze

 • Polska – Rosja w XX wieku. Trudne sąsiedztwo, red. A. Rybicki, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2002.
 • Kłamstwo Katyńskie w 60 lat po zbrodni. Wystawa dokumentów i fotografii, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2000.
 • Jacek M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2002.
 • Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, opr. F. Pyjas, A. Roliński, J. Szarek, Kraków 2001.
 • Maciej Korkuć, Apolonia Ptak, Żołnierze porucznika Wądolnego. Z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947, Kraków 2001.
 • Co po nas zostanie? Materiały z konferencji: "Granice wolności w sztuce", "Granice wolności w mediach", Krakowski Kongres Kultury Polskiej, Kraków 2001.
 • Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980, opr. G. Waligóra, S. Ciesielski, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003.
 • Stan wojenny w Małopolsce: relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2005.
 • Od Indeksu do Hutnika. 40 lat prasy podziemnej, red. T. Gąsowski, A. Roliński, A. Dróżdż, W. Marchewczyk, Kraków 2017.
 • Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. Joanna M. Dziewulska, Jacek Żuławski, Kraków 2012.
 • W noc grudniową nas zabrali. Internowana Solidarność Małopolski, opr. J. Meissner, L. Dziewulski, A. Stawiarski, Kraków 2011.
 • Kim byłeś? Gdzie jesteś? Losy powstańców warszawskich w dokumentach, katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Wojciech Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy, czyli czego nie powiedział minister Widacki ; Kraków 2002.
 • Andrzej Rybicki, Józef Piłsudski na fotografiach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Historii Fotografii, Kraków 2005.
 • Figurant Herzog". Postać Józefa Herzoga w dokumentach służb bezpieczeństwa PRL, "Sowiniec. Materiały Historyczne", nr 23, grudzień 2003.


                                     

3. Życie prywatne

Ożeniony z Marią Majewską ur. 1955, córką Feliksa i Krystyny z Colonna-Walewskich ma trzech synów: Michała ur. 1978, Piotra ur. 1983 i Szymona ur. 1985.