Poprzednia

ⓘ Mariusz Cygnar
                                     

ⓘ Mariusz Cygnar

Mariusz Cygnar – polski inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i jej rektor w kadencji 2015–2020.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorlicach. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Doktoryzował się w 2002 na uczelni macierzystej w oparciu o rozprawę pt. Określenie sprawności ogólnej silnika ZI z uwarstwionym ładunkiem przy zastosowaniu bezpośredniego wtrysku paliwa, której promotorem był prof. Bronisław Sendyka. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2014 na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na podstawie pracy Zastosowanie systemu zapłonowego iskrowego i samoczynnego w silniku spalinowym.

W 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu; w 2014 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a po zmianach prawnych stanowisko profesora uczelni. W latach 2003–2011 był prorektorem nowosądeckiej uczelni. W kwietniu 2015 został wybrany na rektora PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2015–2019 wydłużoną na mocy ustawy do 31 sierpnia 2020.

Specjalizuje się budowie i eksploatacji maszyn. Autor lub współautor monografii i ponad 130 artykułów naukowo-badawczych.

                                     
  • 1998 roku nadał nowosądeckiej Uczelni Statut. Rektor: dr hab. inż. Mariusz Cygnar prof. nadzw. Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Rozwoju: doc. dr Marek
  • Wodzisław Śląski Sędzia: Mariusz Podgórski Widzów: 2 000 Zagłębie Sosnowiec 1: 0 1: 0 Polonia Bytom Marcin Folc 12 Paweł Cygnar Rafał Grzyb, Ireneusz