Poprzednia

ⓘ Medal Pamiątkowy Partyzantów 1941
Medal Pamiątkowy Partyzantów 1941
                                     

ⓘ Medal Pamiątkowy Partyzantów 1941

Odznaczenia zostało ustanowione rozkazem dowódcy Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii w dniu 14 września 1944 roku dla wyróżnienia organizatorów partyzantki i pierwszych partyzantów, którzy w 1941 roku rozpoczęli walkę z okupantami. Rozkaz mówił jedynie o ustanowieniu odznaczenia i określał ogólne zasady jego nadawania.

W dniu 5 maja 1946 roku odznaczenie to zostało oficjalnie uznane za jugosłowiańskie odznaczenie państwowe ustawą o tym medalu. W tej ustawie w art. 3 określono szczegółowe warunki do otrzymania tego odznaczenia.

Odznaczenie posiada jeden stopień i była nadawana jednorazowo. Nadawanie odznaczenia zakończono 31 grudnia 1957 roku na mocy ustawy nr 44/1957 zmieniającego art. 7.

                                     

1. Zasady nadawania

Odznaczenie było nadawane organizatorom partyzantki oraz partyzantom, którzy wstąpili do oddziałów partyzanckich w 1941 roku, a w szczególności:

  • osobom, które będąc partyzantami od 1941 roku lub wykonującymi zadania kierownictwa ruchu oporu zostali wbrew własnej internowani lub aresztowani, a w czasie pobytu w areszcie lub miejscu internowania dalej kontynuowali działalność, a po wyzwoleniu z tych miejsc ponownie wstąpili do wojska lub wykonywali misje zlecone przez kierownictwo ruchu oporu do końca wojny.
  • osobom, którym w 1941 roku kierownictwo ruchu oporu zleciło zadania na tyłach wroga i wykonywali oni te zadania do końca wojny lub po znalezieniu się na terenach wyzwolonych wstąpili ponownie do wojska
  • wszystkim osobom, którzy wstąpili do oddziałów partyzanckich w 1941 roku i pozostawali w oddziałach Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii lub oddziałach partyzanckich jej podległych do końca wojny
  • osobom, które wstąpiły do oddziałów partyzanckich w 1941 roku, a następnie zostali oddelegowani do innych zadań przez kierownictwo ruchu oporu, a później ponownie wstąpili do wojska lub do końca wojny wykonywali inne misje zlecone im przez kierownictwo ruchu oporu

Medal był nadawany od 1945 do 1957 roku, łącznie nadano 27629 medali.

                                     

2. Opis odznaki

Odznaka odznaczenia została wykonana ze brązu. Pierwsza wersja tego odznaczenia była produkowana w ZSSR w latach 1944 – 1946

Pierwsza wersja miała formę pięcioramiennej gwiazdy, pokrytej czerwoną emalią. Na tej gwieździe nałożona owalna tarczę otoczoną wieńcem laurowym, a wewnątrz jest rysunek przedstawiający partyzanta trzymającego flagę, a pod nim z prawej strony data 1941. Spod owalnej tarczy wystają fragmenty uzbrojenia.

Druga wersja odznaki medalu została opisana w art. 2 ustawy z 1946 roku. Wersja ta była produkowana w latach 1946 – 1957 roku w Jugosławii.

Odznaka ta miała formę dziesięcioramiennej gwiazdy dwie gwiazdy pięcioramienne nałożone na siebie o średnicy 49 mm. Pięć ramion w formie promieni słonecznych są posrebrzane, natomiast kolejne są w kolorze brązu i wypełniają one luki pomiędzy ramionami srebrzonymi. Na awersie odznaki w środku znajduje się rysunek przedstawiająca biegnącego partyzanta trzymającego flagę. Pod rysunkiem na ramieniu gwiazdy znajduje się data 1941.

Medal noszony był bezpośrednio na mundurze. Baretka jest koloru czerwonego z nałożoną na niej miniaturką odznaki.

Użytkownicy również szukali:

desa katowice,

...
...
...