Poprzednia

ⓘ Religia w Turcji
Religia w Turcji
                                     

ⓘ Religia w Turcji

Religia w Turcji – od stuleci zdominowana jest przez islam, który wyznaje zdecydowana większość społeczeństwa. Około 1.2% jest niewierząca, a 0.5% wyznaje inne religie, głównie chrześcijaństwo. Przed islamem w Turcji powszechne było chrześcijaństwo.

Według najnowszego sondażu Eurobarometru z 2010 roku odpowiedzi mieszkańców Turcji na pytania w sprawie wiary były następujące:

  • 1% – "Nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej”,
  • 94% – "Wierzę w istnienie Boga”,
  • 4% – "Nie wiem”.
  • 1% – "Wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej”,
                                     

1. Wolność religijna

Konstytucja Turcji określa kraj jako państwo świeckie. Zapewnia wolność sumienia, przekonań religijnych, kultu i zakazuje dyskryminacji ze względu na religię. Mimo to, rząd nie uznaje prawa do sprzeciwu wobec służby wojskowej. Turcja w 2019 roku znalazła się na 26. miejscu w Światowym Indeksie Prześladowań sporządzonym przez organizację Open Doors. Jako główny powód prześladowania chrześcijan podano islamski nacjonalizm.

                                     

2. Islam

Turcy przybyli z Azji Środkowej w X wieku i zostali nawróceni na islam. Kiedy osiedlili się we współczesnej Turcji, ustanowili swój rząd, zwyczaje i prawa według przykazań islamu. Rozpoczęli także instytucje społeczno-religijne zwane bractwami sufickimi. Islamizacja Anatolii rozpoczęła się po Bitwie pod Manzikertem w 1071 roku. Dalej rozpowszechnieniu islamu przyczyniło się Imperium Osmańskie 1299-1922, gdzie sułtan był uważany za "obrońcę islamu”.

Do roku 1923 islam był oficjalną religią państwową ówczesnego Imperium Osmańskiego. Wraz z utworzeniem Republiki Tureckiej w roku 1923 państwo i religia zostały oddzielone od siebie.

Obecnie większość muzułmanów w Turcji to sunnici, którzy stanowią 77.5% wszystkich wyznawców islamu. Pozostałe odłamy w Turcji to głównie: alewici, szyici – dżafaryci i alawici. Szacuje się, że Turcja jest domem dla ponad 85 tysięcy meczetów. W 2015 roku Pew Research Center oszacował liczbę muzułmanów na 75.5 miliona, co czyni z Turcji ósmy co do wielkości dom dla wyznawców islamu.

                                     

3. Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo w Turcji ma długą historię, sięgającą I wieku naszej ery. Z powodu historycznych obciążeń, takich jak ludobójstwo Ormian i Asyryjczyków, a także ludobójstwo Greków odsetek chrześcijan w Turcji spadł z prawie 25% w 1914 roku, do mniej niż 0.5% obecnie. Co w przybliżeniu przekłada się na 200 tysięcy wyznawców.

Konstantynopol współczesny Stambuł i Antiochia współczesna Antakya, w Turcji były obok Rzymu, Aleksandrii i Jerozolimy dwoma z pięciu ośrodków chrześcijaństwa. Stambuł długo był domem dla największej katedry na świecie – Hagia Sophia. Od jej budowy w VI wieku do podboju Stambułu przez Turków w 1453 roku Hagia Sophia służyła jako centrum religijne dla chrześcijaństwa wschodniego i Cesarstwa Bizantyjskiego. Ta wielka budowla stała się meczetem dla Turków, który został przekształcony w muzeum w 1935 roku po tym, jak Turcja stała się republiką świecką.

Obecnie do największych grup chrześcijan w Turcji należą: ormianie i prawosławni 88.5 tys., katolicy 38.7 tys., protestanci 34.2 tys., niezależni 21.6 tys., Świadkowie Jehowy 4.2 tys. i niestowarzyszeni 10.8 tys. Większość chrześcijan, szczególnie ormiańskich skoncentrowana jest w okręgu stambulskim.                                     

4. Inne religie

Inne religie w Turcji to między innymi: buddyzm 37.6 tys., bahaizm 22.4 tys., judaizm 16.7 tys., tradycyjne religie plemienne 12.4 tys. i jezydyci 1 tys.