Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

Teren szkoły położony jest pomiędzy ulicami Zimnej Wody i Konarskiego w dzielnicy Politechnika naprzeciw Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Od 2009 roku działa w szkole klasa pre-IB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej.

                                     

1.1. Historia Szkoła niemiecka

Prace nad budową budynku szkoły trwały w latach 1913–1915. Budynek mieścił 17 sal lekcyjnych, w których naukę podjąć miało 18 klas. Otwarcie nowej szkoły miało miejsce 15 listopada 1915 roku.

                                     

1.2. Historia Okres powojenny

Od 1 września 1949 roku działała w budynku Ogólnokształcąca Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, szkoła stopnia podstawowego i licealnego. Dyrektorem został Bolesław Janicki, a zastępcą Teofila Fidos, a naukę rozpoczęło 755 uczniów, w tym 104 w Liceum Ogólnokształcącym. W październiku tego samego roku zastępca dyrektora szkoły zrezygnowała ze swojej funkcji, na jej miejsce powołano Stefana Łabana, który w listopadzie tego samego roku zmarł na zawał serca po posiedzeniu rady pedagogicznej.W roku 1960 Ministerstwo Oświaty i Wychowania zatwierdziło nazwę szkoły w następującym brzmieniu: "Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach", a w roku szkolnym 1967/68 nastąpiło rozdzielenie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, mimo, że pracowały w tym samym budynku.

W roku szkolnym 1972/73 funkcję dyrektora pełniła Julia Kamińska, zastąpiona przez Józefa Lazarowicza. Od czerwca 1976 roku w budynku znajdowało się już tylko I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego. W roku szkolnym 1981/82 szkołą kierował Romuald Latta, zastąpiony przez Marię Tyrek. W latach 1990-2002 dyrektorem szkoły Irena Trzcionka. W roku 2001 decyzją władz miasta Gliwice do I Liceum Ogólnokształcącego przyłączono Gimnazjum Nr 14 i utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10. W 2002 roku dyrektorem został Adam Sarkowicz, który z przerwą na rok szkolny 2015/16, kiedy dyrektorem był Damian Kołtun, pełni te obowiązki do dzisiaj. W 2010 roku budynek został zalany podczas powodzi.

Od 2008 roku w gimnazjum znajdowała się klasa z językiem angielskim jako językiem nauczania, a od 2009 roku w szkole działa klasa pre-IB przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej. W dniu 26.4.2010 roku szkoła otrzymała Certyfikat Organizacji Matury Międzynarodowej uprawniający do prowadzenia Diploma Programme.

                                     

2. Rankingi

Liceum otrzymało tytuł "Złotej Szkoły 2019” w Rankingu Liceów Perspektywy zajmując 125. miejsce w Polsce. W 2018 szkoła zajęła 100. miejsce w Polsce.