Poprzednia

ⓘ Grzegorz Napierała (artysta malarz)
Grzegorz Napierała (artysta malarz)
                                     

ⓘ Grzegorz Napierała (artysta malarz)

Urodził się w Sopocie jako jedyne dziecko Haliny z domu Szuba i Mariana Napierały. Jego dziadek ze strony matki, Antoni, był właścicielem składu mebli. Z kolei jego babcia ze strony ojca posiadała cegielnię.

Matka artysty, Halina, urodziła się w 1921 roku. Pochodziła ze Swarzędza. Z wykształcenia była modystką, pracowała w Pniewach w sklepie z kapeluszami, własnoręcznie je wykonując. Zmarła w 1980 roku, jest pochowana na cmentarzu w Sopocie.

Ojciec malarza, Marian, urodził się w 1919 roku. Pochodził z Pniew k. Poznania. Pracował jako handlowiec w Pniewach w sklepie kolonialnym Juliusa Meinla, kupca austriackiego. Zmarł w 1983 roku, jest pochowany na cmentarzu w Sopocie.

Rodzice Grzegorza Napierały poznali się jeszcze w Pniewach. Następnie tuż po wojnie zamieszkali wspólnie w Sopocie w poniemieckiej kamienicy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 35, w mieszkaniu na pierwszym piętrze.

Napierała uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie, gdzie był raczej przeciętnym uczniem. Jego wychowawczynią była Wiesława Obryk.

Gdy miał 7 lat, jego rodzice rozwiedli się. Napierała mieszkał z matką w mieszkaniu przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Jego ojciec związał się z wdową i także mieszkał w Sopocie, przy Al. Niepodległości.

Jako nastolatek Grzegorz Napierała grał w tenisa ziemnego w Sopockim Klubie Tenisowym. Jego największym sukcesem było dotarcie do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorów. Przed uzyskaniem pełnoletności interesował się również zwłaszcza zagadnieniami pirotechniki.

Jest absolwentem Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku. W tej placówce otrzymał świadectwo maturalne, z przeciętnymi wynikami.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku obecnie Akademia Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom uzyskał w 1982 roku w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Po studiach przez rok był pracownikiem technicznym na PWSSP, otrzymał też stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Jako student II roku ożenił się ślub kościelny z malarką Idą Łotocką, z którą miał córkę Julię, narodzoną tuż po śmierci matki, Haliny. Rozwód nastąpił na V roku studiów.

Pod koniec lat 80. Grzegorz Napierała zamieszkał w Kartuzach. Pracował jako kierownik Klubu "Energetyka” przy zakładzie "Energa” w tym mieście. Organizował tam przez krótki okres czasu wystawy malarstwa. Pracował także w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach jako starszy asystent muzealny oprowadzał wycieczki. W latach 1998-2000 był nauczycielem plastyki w miejscowej Szkole Podstawowej nr 2. Od tego czasu przebywa na rencie.

W 2016 roku ożenił się ślub cywilny z Władysławą z domu Miotke, primo voto Olszewską.

Jego wujem jest Włodzimierz Łajming, artysta-malarz, emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Łajming był mężem Bogdany, która była siostrą matki Napierały.

Przyjaźnił się ze Stanisławem Zielińskim, poetą i animatorem kultury, zmarłym w 2013 roku w Kartuzach.

                                     

1. Twórczość

Prace Grzegorza Napierały znajdują się w kolekcjach prywatnych, ponadto w zbiorach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach.

Łącznie artysta stworzył jedynie ok. 150 prac.

W latach 80. Brał udział w plenerach malarskich w Jastrzębiej Górze, Białowieży, Olsztynku plener "Grunwald”. Wystawiał w kraju i za granicą na wystawach zbiorowych, m.in. w Finlandii i RFN.

W 1983 roku dwie jego prace weszły w skład zbiorowej wystawy na 700-lecie Sopotu, zorganizowanej w Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych BWA w Sopocie przy współudziale BWA, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sopocie. Pokłosiem tej wystawy był album pt. "Malarze i rzeźbiarze sopoccy 1945-1983”. Znalazły się w nim reprodukcje prac Napierały pt. "Sztandar Pułki I” olej na płótnie; praca została skradziona, obecnie nadal jest poszukiwana oraz "Pejzaż ze wstęgą I” olej na płótnie.

W latach 90. W Czytelni kartuskiej Biblioteki odbyły się trzy wernisaże jego twórczości malarskiej. W 2013 roku w Czytelni zaprezentował też mieszkańcom Kartuz rysunki tuszem.

W 2016 otrzymał statuetkę 5-lecia Klubu Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki w Kartuzach. W 2017 wystawa jego dorobku twórczego z lat minionych odbyła się w ramach pierwszej odsłony I Kartuskiego Pleneru Artystycznego na Rynku wspólnie z rzeźbiarzem Zenonem Sapałą. W tym samym roku Grzegorz Napierała otrzymał Stypendium Kulturalne Gminy Kartuzy na stworzenie obrazu kartuskiej Kolegiaty.

Grzegorz Napierała jest ponadto od wielu lat autorem afiszy wystaw organizowanych w Galerii Refektarz w Kartuzach.

Admiratorem twórczości Napierały oraz promotorem jego twórczości jest Piotr Smoliński, związany z kartuską biblioteką jako prowadzący od 2011 roku Klub Literatury i Sztuki im. Grażyny Pytki przy tej placówce.

Obrazy Napierały to abstrakcyjne lub półabstrakcyjne przedstawienia martwej natury bądź ludzkiej twarzy. Artysta tworzył także półabstrakcyjne pejzaże, lubował się w studium figur geometrycznych. Malował najczęściej olejno na płótnie, niektóre jego prace osiągały znaczne rozmiary. Cechowały się znamienną dla malarza nostalgią i smutkiem.

Obecnie Grzegorz Napierała maluje rzadko i nie tworzy już prac o znacznych rozmiarach.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...