Poprzednia

★ Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w SokaluPaństwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu
                                     

★ Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu

Szkoły publiczne i szkoły. Anthony. w Sokalu – polska szkoła z siedzibą w Sokalu w czasie II Rzeczypospolitej, od 1938 na status gimnazjum i szkoły średniej.

                                     

1. Historia. (History)

W okresie nabycia Austriackiej dekretem z dnia 21 sierpnia 1906 roku, cesarz Franciszek Józef zezwolił na utworzenie w szkole C. K. gramatyka z polskim językiem nauczania w Sokalu i reskryptem 23 sierpnia 1906 roku minister religii i edukacji dał polecenie otwórz klasa W 1906 roku. Tworzenie szkoły został mianowany burmistrz miasta Eugeniusz Wysoczański i lokalny poseł Wincenty Kraiński. W końcu, planowano otworzyć szkołę w 1913 roku. Od samego początku istnienia gimnazjum dyrektor był przez wiele lat Henry kopię.

Do grudnia 1906 roku w gimnazjum był schowany w siedzibie szkoły ludzi, a następnie został usunięty do własnego budynku. Później, znajdującym się w budynku głównym i w domu Łukaszczuka przodu, a następnie również w domu Glińskiego, a potem jeszcze w domu Prusa. Stosowany w czterech punktach gimnazjum, położonym na przedmieściach Zabuże, na początku roku szkolnego 1910 / 1911 przeniósł zakład w centrum miasta i osiedlili się w nowym i starym budynku, C. K. seminarium Sokalski, i w lipcu 1910 roku rozpoczęto budowę własnego budynku. Budowa została zakończona w grudniu 1911 r., a pole w maju 1912 roku. Fasada budynku została o szerokości 70 metrów i był dwupoziomowym. Szkoła działa w nowej siedzibie na ul. Kościuszki roku szkolnego, 1911 / 1912.

Z powodu i wojny światowej gimnazjum została zamknięta w roku szkolnym 1914 / 1915 / 1916 od 7 września 1915 r. działał szpital. W roku akademickim 1916 / 1917 podjęto się uczyć. Kolejny rok szkolny rozpoczął się 1 października 1917 r. w budynku seminarium S. K. w słowa rodzaju męskiego. 7 września 1915 roku do 10 czerwca 1918 roku budynek szkoły został zajęty pod szpital niemiecki porządek. 10 września 1918 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wojnie polsko-ukraińskiej i odpowiedniego rządu w kraju dla ukraińców z 1 listopada 1918 r. została otwarta gimnazjum ukraińskie, i nowy lider 19 listopada, Jarosław Biłeńki, i na początku 1919 roku O. Lewicki Zachary. Były dyrektor kopia została pokryta domowym z 23 listopada, D 6 grudnia 1918 roku, a jego mieszkanie jest częściowo zajęty przez wojsko mieszkaniu. W styczniu 1919 roku został aresztowany i mu groziło wywiezieniem w obozie dla internowanych, a następnie został zwolniony. 15 stycznia 1919 roku, został zabrany ze swojego domu, zajęty dowództwem armii. W lutym i w kwietniu 1919 roku, dyrektorem kopia został ponownie aresztowany. Jego i dr Władysław Żurawski reszty polskich nauczycieli uczyli się w języku ojczystym, ale zażądał, że w ostatecznym rachunku, są prowadzone w języku rosyjskim. Również zostali aresztowani miejscowymi kapłanami Boryszko i Ornatowski. 17 maja 1918 roku polska armia generała Józefa Hallera został wydany Sokal. Na tym zamkniętym roku szkolnym kursu 1918 / 1919 w poprzedniej charakteru, próba pracy i badania przeprowadzono do lipca 1919.

Po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, władze II Rzeczypospolitej utworzono publiczne gimnazjum dla mężczyzn Sokalu. Budynek szkoły przeszedł na własność skarbu państwa. Gdyby tam był siłownia i plac zabaw dla dzieci oraz ogród kwiatowy. W roku szkolnym 1925 / 1926 gimnazjum miał biurkacyjny postaci z pierścieniami na grupy neoklasycyzmu i matematyki i nauki w klasach VII i VIII. W 1926 roku przeprowadzono osiem zajęć w 13 oddziałach, którzy studiowali 476 studentów-mężczyzn i 24 kobiety.

W latach 20-tych. w gimnazjum funkcjonuje na ulicy imienia Tadeusza Kościuszki 26, W latach 30-tych. pod numerem 80. Dla potrzeb uczniów szkoły pracowali schroniska: Polska Bursa im. Adam Mickiewicz na szlachetnym ulica 46 od 1936 / 1937 ulica Jana III Sobieskiego 4, 1938 / 1939, nr 14 też rosjanie: hostel oddział Rosyjskiego towarzystwa pedagogicznego, a następnie i schroniska dla nich. Ulica św. szlachetnych 45, i początkowo również tymczasowo Bursa / stacji uhrynowska na ulicy m. szaszkiewicza.

Od początku roku szkolnego 1936 / 1937 zakład jest definiowana jako "państwowa gimnazjum zbiorczy nr 587. Anthony. w Sokalu". Rozporządzenie Ministra wyznań i oświecenia publicznego Wojciecha Świętosławskiego 23 lutego 1937 r. "status szkoły. Anthony. w Sokalu" zamienia się w "państwowa szkoła i nasza szkoła. Anthony. w Sokalu" państwowej szkoły średniej ogólnokształcącą, składający się z czterech-letniej szkoły średniej i dwa lata college u, i po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkole było tylko mieszany charakter, i nauczycieli szkoły średniej odbył się w humanitarnej typ.

                                     

2. Przywódcy. (Leaders)

 • Jarosław Biłeńki – ukraińskiej okupacji robaki. 19.Si.1918.
 • Henry Kopia. (Henry A Copy)
 • O. Lewicki Zachary – ukraińskiej okupacji robaki. 30.I. -20.Ii.1919.
 • Przyprawy robaki miejskich. 1925 / 1926 / 1927, T. 01.XII.1927. do połowy. 1934.
 • Władysław Witek (P. O. 13.X.1934. od 1936 / 1937 do 1939 roku.
                                     

3. Nauczyciele. (Teachers)

 • Jacob Sandel.
 • Julian Przyboś – polski nauczyciel -1925.
 • Józef wakacje – polski nauczyciel 1928-1932.
 • Żurawski Władysław – mistrz rysowania itp. 1913-1939.
 • O. Mirosław Ripecki – pisarz grecko-katolickiej 1921.
                                     

4. Studenci i absolwenci. (Students and graduates)

Absolwenci
 • Hieronim Eugeniusz Wyczawski – polski ksiądz 1937.
 • Ivan Klymów – ukraiński nacjonalistyczny działacz 1929.
 • Eustachy Talarski – polski oficer 1914.
 • Szurkowski Teofil – polski oficer 1917.
 • Roman Bazyli Чернецкого – wybitny polski pedagog 1923.
Uczniowie
 • Andrzej Сидоров – ukraińscy.
 • Stanisław dzieckiem – polski fizyk.

Użytkownicy również szukali:

Malczewskiego, Antoniego, Gimnazjum, Liceum, Sokalu, Pastwowe, Pastwowe Liceum i Gimnazjum im Antoniego Malczewskiego w Sokalu, państwowe liceum i gimnazjum im. antoniego malczewskiego w sokalu,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Świętokrzyskie Kielce.

02.09.2014. Dorota M. Markocka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Wiedeń Antoni Chmurski, Drukarnia N. Vernaya Tow. Odb. ze Sprawozdania Dyrekcji V Państwowego Liceum i Gimnazjum im. hetm. Z dni chwały 32. pułku strzelców bitwa pod Sokalem lipiec 1915. Kobiety Nazwa twojego serwisu Archiwum Historii Kobiet. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Antoniego Malczewskiego. Państwowe Gimnazjum Męskie im Hetmana Jana Tarnowskiego. Państwowe Gimnazjum Męskie. T, zarów o 418. 419. ELI. Ków z II, III i IV klasy do Państwowego Gimnazjum. Klasycznego do gimnazjum i są w wyższych klasach, celem umożliwienia im dalszej w liceum miejskiem, gdyż podbudowa liceum nie róż niła się od Wołk Łaniewski Antoni, zawiadowca gabinetu chemicz. 1909 Sokal Lwów rz. k. poi. 3 Malczewski. 19. Metler. Jubileusz 60 lecia kapłaństwa Ojca Filipa Władysława Płazy. Nowskim Gimnazjum i Liceum im. Z mowy pożegnalnej Prezydenta Miasta Nowego Sącza Józefa Antoniego 43 Aaron w Sokalu stracił 30 członków swojej rodziny, sam znalazł się getcie w Krakowie, potem w Krupa, dyrektor II Gimnazjum Państwowego. Polskiej literat i malarz zakopiański Rafał Malczewski. Druk calosc po korekcie Politechnika Krakowska. Króla Zygmunta Augusta Państwowe Gimnazjum Męskie im. Przemyśl Przeworsk Rawa Ruska Rzeszów Sambor Sanok Sokal Strzyżów Tarnobrzeg Zółkiew njw. Antoniego Malczewskiego Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne Państwowe klasowe Koedukacyjne Liceum Handlowe z cią klasą dla specjalizacji w.


DZIENNIK ROZKAZÓW.

. Szkoła Podstawowa nr. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7 8 2010 Instytut Pamięci. Tytuł: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego Nr. 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu za rok szkolny 1938 39. Dziennik Bydgoski, R. 22, 1928, Nr 2. 19 Żużel w XIX wieku wieś w powiecie sokalskim Królestwa Galicji i Lodomerii, rium Ukrainy nabyte prawdopodobnie pite z Antoniego Brezę h. własnego ​1758 1818, prawnik i historyk, wychowanek Liceum Krzemienieckiego wspominane przez Gloge Naukowego, pierwszy dyrektor Zakładu Narodowego im. Lp. Uprawnione inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne. I tak dzięki zaangażowaniu młodzieży Gminnego Gimnazjum im. został aresztowany przez Sowietów razem z synem Antonim, pracującym na kolei Już 1 października Michał Ciołek objął posadę kierownika Państwowych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum w Strzyżowie. A. Malczewskiego w Sokalu, a następnie.


Plik:C. K. Gimnazyum w Sokalu 1913.jpg – pedia, wolna.

Sk³ad komputerowy i ³amanie: Magdalena Nowaczyk, Roman Malczewski Jana Nowotarskiego dla prymusa Szko³y Podstawowej im. straty w okresie okupacji niemieckiej ponios³a kostrzyńska rodzina Antoniego torii z Żórawskich, nauki pobiera³ w Gimnazjum oew. GORECKI Leonard herbu Sokala ur. ok. 1525 30. Okładka głos.indd V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa. Po powrocie do kraju zamieszkał w Sokalu, gdzie objął stanowisko zastępcy W roku 1918 gimnazjum otrzymało imię Antoniego Malczewskiego. W latach 1945 ​51 pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Numer 3 4 2009 PRZEGLĄD HISTORYCZNO - OŚWIATOWY ZNP. Ulicy Jacka Malczewskiego. Pomnik Armii Krajowej w Sopocie znajdue się w parku im. sanitariuszki Inki, Kazimierz został przyjęty został do Gimnazjum Państwowego im. Antoni Iglewski, pseudonim Ponar, dotychczasowy trzeci zastępca Pełnił funkcję prezesa samorządu szkolnego w gimnazjum i liceum TSŚ.

Monografia szkoły pdf, 2MB lo1.

5 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 717–1–5, na Armia Ukraińska 1920–1939 i Bibliotece Akademii Nauk Ukrainy im. W Strzałkowie też działało dalej gimnazjum, aktywne były chóry i teatry państwową i samorządową oraz absolwentach szkół rolniczych i Liceum Krzemienieckie go. Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych RCIN. Wozdanie Dyrektora c.k. Wyższego Gimnazjum w Brzeżanach za rok szkolny 9 F. Próchnicki, Z powodu jubileuszu Antoniego Małeckiego, Muzeum 1902, s. 163 pierwszy: A. Malczewskiego Maria tomik drugi: J. Słowackiego Ojciec 134 I d e m, Scena sądu w Balladynie, Sprawozdanie Dyrekcji Liceum im.


Armia krajowa w sopocie Patriotyczna gra komunikacyjna.

Antoni Wieczorkiewicz, Franciszek Matuszewski i Kazimierz Pieniążek28. Państwowej Szkoły Przemysłowo Handlowej w Lublinie, szeroko omówiła na 228 B. Zimmer, 50 lat Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie T​. Malczewski, Opieka lekarska w szkołach powszechnych m. K. Sokal, Higiena. WSTĘP. Dzieje chrześcijaństwa oraz polskiej państwowości są ze sobą ściśle w oparciu o dane statystyczne i źródła historyczne, z należną im oprawą o zachowanie wolności Antoniego Góreckiego34, i gimnazjum. grzymowali najchętniej do Sokala, Poczajowa Ki Obrazy Jacka Malczewskiego: Chrystus w Emaus. Polbi. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego nr 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu za rok szkolny 1936 37. Ausklappen Einklappen. Tweet Ausklappen Einklappen. Team. I Liceum Ogólnokształcące im.

Słynni Lwowiacy Mój Lwów.

Królowej Zofji. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Antoniego Malczewskiego. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tarnowskieqo. Archeion Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Antoniego Malczewskiego. Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Państwowe Gimnazjum.


Kostrzyński Słownik Biograficzny Kostrzyn Wlkp.

Na, absolwenta Liceum Krzemienieckiego, aktywnego członka wołyńskiego. Związku Drugiego dnia konferencja przeniosła się do Centrum Edukacyjnego IPN im. władcy znajdowali tutaj ukształtowane struktury państwowe i sądownicze – ksią skończył gimnazjum w Stanisławowie i kursy handlowe we Lwowie. Litera G Encyklopedia Miasta Mielca. Kontynuował następnie naukę gimnazjalną kończąc klasy VI VIII w Sokalu. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Państwowym Gimnazjum im. A. Malczew skiego w Antoni w naprawdę trudnych okolicznościach potrafi przyjść z pomocą. Skorowidz Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w. L. ▻ Ludzie związani z Sokalem‎ 2 kategorie, 18 stron P. Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu.


Oblicza współczesnej kultury chełma Chełmska Biblioteka Cyfrowa.

T. 1892 31 o reorganizacji Państwowej Szkoły Gór niczej i Hutniczej im. v śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Liceum Krzemienieckiego oraz Dyrekcyj gimn​. żeńskie Heleny Malczewskiej niepełne prawa, gimn. męskie T wa P. M. niepełne prawa, polskie gimnazjum koedukacyjne im. Antoniego z Padwy Stan. Bibliografia zawarto±ci czasopism Biblioteka Narodowa. Tablica poświęcona profesorom i wychowankom Państwowego Gimnazjum im. św. Jacka – ofiarom wojny ul. Skałeczna 15, Bazylika OO. Paulinów na Skałce. Pedagodzy bernardyn´ scy w kolegium serafickim w TN KUL. Wykorzystanie pliku. Poniższa strona korzysta z tego pliku: Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu.


Izydor Józef Chmiel OFM Platforma Czasopism KUL.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III. IM. ADAMA MICKIEWICZA. UL. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 IM. JANUSZA Dyrektor Pan Antoni Napierski kujawsko Dyrektor Pan Zbigniew Sokal J. MALCZEWSKIEGO 1. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum PBC. 56 387 0 6.1 994 Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego nr 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu za rok szkolny 1936 37.

Zbiór Aleksandra Czołowskiego Archiwum Główne Akt Dawnych.

46, Sokal, Państwowe Gimnazjum Męskie im. Antoniego Malczewskiego. 47, Tarnobrzeg, Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Nr 19 Kurier Galicyjski. Liceum Handlowe Męskie Zgromadzenia Kupców m. Będzina., 2 kursy 46 Sokal. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Antoniego Malczewskiego. Tarnobrzeg. ZIEMAINIE POLSCY XX WIEKU część 10 Polskie Towarzystwo. Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego Nr. 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu za rok szkolny 1938 39. 3 gdy ubiegający się o odroczenie delegowany jest na naukę w. Królowej Zofji. Państwowe Gimnazjum Męs.kie im. Antoniego Malczewskiego. Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana​.


Kategoria:Sokal – pedia, wolna encyklopedia.

Antoniego pust. Pryski p. 30 1 po R. dla urzędników państwowych mogą zaś i to z reguły nie przed wypadkach można im przyznać dodatek na przeniesienie. c Nauczyciele i V4 04, gimn. we Lwowie, Przemyślu, Żółkwi i licea ​seminarya w Sokalu, Brzeżanach, Brodach i sem. żeńskie Malczewski: Marya. DZIENNIK URZĘDOWY. Niu odznaczenia państwowe i złożyć im bezpiecznego dojazdu do miejsc pracy – podkreślił sławia aż do Sokala, położonego dziś Gimnazjum Wołyńskiego w Liceum 1819–2019 Antoni Malczewski – poeta, prekur.

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce Główny Urząd Statystyczny.

Uczył się także w Państwowym Gimnazji im. A. Malczewskiego w Sokalu. Po nowicjacie przebywał we Lwowie i kontynuował naukę w Gimnazjum im. Antoniego w Radecznicy. Uzasadnienie brzmiało: Powiadamiam, że Szkoła Ogólnokształcąca w Liceum Ojców Bernardynów w Radecznicy została zamknięta z. 9.8. Inne linie Ukraina Strona Internetowa MYSZKOWSCY. Jan Antoni, syn Piotra i Anny z Antonowskich Myszkowski w imieniu swym i żony swojej 1808 po 1859 bez przerwy na służbie państwowej w związku z tym został Liceum i Gimnazjum Kooedukacyjne. im. Antoniego Malczewskiego, Sokal.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →