Poprzednia

ⓘ Izolacja
                                     

ⓘ Izolacja

Izolacja – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.

Rozróżniane są następujące izolacje:

 • stałe – materiały chemiczne sypkie, pyły, grunty agresywne itp.
 • elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych
 • termiczne termoizolacje – chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem
 • ciekłe – działalność roztworów kwasów, zasad, soli, substancji organicznych, wody destylowanej itp.
 • wodochronne hydroizolacje – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej
 • wiatrochronne wiatroizolacje – chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną przewiewem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza osłanianej przegrody, wywiewaniem cząstek ociepliny oraz osiadaniem w niej kurzu
 • chemoodporne – zabezpieczają element przed agresją środowiska. Są to powłoki antykorozyjne metali i niemetali. Rozróżniane są środowiska agresywne
 • gazowe – gazy agresywne, podwyższona wilgotność środowiska
 • przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn itp.
 • akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane
                                     
 • Icopal Sp. z o.o. dawniej: Izolacja SA polskie przedsiębiorstwo przemysłu materiałów budowlanych z siedzibą w Zduńskiej Woli. W latach 1997 - 2002 notowane
 • Izolacja pigmentowa otaczająca omatidium warstwa komórek zawierających substancje barwiące. Pełni funkcję ekranującą, ułatwia adaptację oka do warunków
 • Izolacja postzygotyczna rodzaj izolacji rozrodczej. Nie dopuszcza ona do przepływu genów, gdy dojdzie już do zapłodnienia między blisko spokrewnionymi
 • Izolacja DNA - proces oczyszczania DNA z innych składników chemicznych i biologicznych obecnych w próbce materiału prowadzony z wykorzystaniem różnych
 • Izolacja RNA proces oczyszczania RNA z innych składników obecnych w komórce. Wyizolowany RNA może zostać użyty m.in. do analizy ekspresji genów, poznania
 • górną część stropu posadzka jest elementem składowym podłogi. Zapewnia izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, przenosi obciążenia równomiernie
 • Izolacja rejonu działań bojowych - przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do rejonu działań bojowych odwodów przeciwnika oraz dowozu przez niego
 • Rezystancja izolacji połączenie równoległe rezystancji skrośnej zależnej od materiału izolacyjnego i rezystancji powierzchniowej zależnej od czystości
 • Łącznik izolacji kołek do styropianu element łączący, wykorzystywany do mocowania termoizolacji płyt styropianowych lub wełny mineralnej do ściany
 • przedostaniem się wilgoci lub innych substancji szkodliwie działających na izolację uszkodzeniami mechanicznymi oraz porażeniem prądem elektrycznym. Kable

Użytkownicy również szukali:

izolacja akustyczna, izolacja fundamentów, izolacja rur, izolacja tasma, izolacja termiczna,

...
...
...