Poprzednia

ⓘ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (Tomaszów Mazowiecki)
                                     

ⓘ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (Tomaszów Mazowiecki)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim – kompleks szkół ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim w skład którego wchodzi najstarsza szkoła techniczna w Tomaszowie, będąca jednocześnie drugą najstarsza szkołą średnią w mieście. Od początku XXI wieku również tomaszowska szkoła kadetów z certyfikowanymi przez MON klasami mundurowymi. Mimo zmiany w ostatnich latach głównego profilu kształcenia, do dziś wśród mieszkańców miasta i w prasie lokalnej nazywana "Mechanikiem”.

                                     

1. Historia

W Tomaszowie Mazowieckim, mimo prężnie rozwijającego się od połowy XIX wieku przemysłu lekkiego, przez 70 lat nie istniało szkolnictwo techniczne. Fabryki produkcji tkanin i ich wykańczalnie, swoje kadry wyższego szczebla rekrutowały z ojczyzn właścicieli. Miejscowa młodzież trafiała do pracy bez kwalifikacji, a te, głównie manualne, zdobywała w warsztatach rzemieślniczych i bezpośrednio jako robotnicy fabryk.

                                     

1.1. Historia Wraz z odzyskaniem niepodległości

Dopiero wraz z odrodzeniem się państwa polskiego w 1918 roku i powstaniem jego lokalnej administracji, rozpoczęto budowę oświaty zorientowanej na kształcenie wykwalifikowanych kadr dla przemysłu. Tym samym, w 1922 roku utworzono w Tomaszowe Miejską Szkołę Dokształcającą Zawodową. Jej siedzibą stałą się kamienica przy ulicy św. Antoniego 57 wówczas istniało tam również Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Organizatorem szkoły a następnie jej dyrektorem został Jan Piotrowski. Szkoła nieprzerwanie działała do wybuchu II wojny światowej i kształciła wyłącznie chłopców.

                                     

1.2. Historia Po wojnie

Po zajęciu Tomaszowa przez Armię Czerwoną 18 stycznia 1945 roku i ustanowieniu w mieście polskiej administracji, kierownictwo szkoły technicznej powierzono Stefanowi Kiełbasińskiemu. Zmienił się wówczas charakter placówki - przestała być ona szkołą kształcącą wyłącznie do pracy w przemyśle, a profile poszerzono o klasy usługowe. Po wojnie rozpoczęły się też pierwsze nabory żeńskie. Przez kilka powojennych lat dyrekcja usilnie zabiegała u władz o pozyskanie nowych budynków na warsztaty. Kilka lat później udaje się jej przejąć budynki przy ul. Farbiarskiej 19/23. A w latach 1948-1949 dwa budynki przy dzisiejszej ulicy św. Antoniego 57. W 1946 roku w szkole uczyło się 378 osób, w tym 119 dziewcząt. W latach 50. XX wieku ofertę szkoły poszerzono o profil elektryczny, jednocześnie zmieniając nazwę placówki "Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa". Szkoła zmieniła również lokalizacje na dawną manufakturę Augsbachów oraz 2-piętrowy budynek przy ul. Armii Czerwonej 12, gdzie mieściły się warsztaty. Od roku szkolnego 1952/1953 dyrektorem zostaje Jan Gajda. W czasie zarządzania dyrektora Gajdy uczniowie kształcą się dodatkowo również na kierunkach: tokarz, ślusarz, sprzedawca.

W 1982 roku przy szkole wybudowano nowoczesną halę sportową.

27 listopada 1982 nadano szkole obecnego patrona - Tadeusza Kościuszkę, którego wybrano podczas plebiscytu wśród uczniów.                                     

1.3. Historia Po 1989 roku

Po śmierci dyrektora Dorociaka szkołą przez niemal dekadę zarządzał inżynier Andrzej Szymczak. Poszerzył on profil kształcenia placówki o Technikum Hotelarskie cieszące się głównie zainteresowaniem dziewcząt. W latach dwutysięcznych, gdy dyrektorką została Grażyna Haraśna w skład ZSP 1 weszło liceum kadetów skoncentrowane na kształcenie kadr do służby w Wojsku Polskim. Od 2005 roku szkoła kształci informatyków i mechatroników. Jednocześnie w związku ze zmianami na rynku pracy, zakończono rekrutacje do technikum mechanicznego, przez dziesięciolecia stanowiącego główny profil kształcenia. W 2012 roku zakończono budowę kompleksu szkolnego. Infrastrukturę poszerzono o 18 pracowni zawodowych: mechatroniki, teleinformatyki, elektroniki, elektryki, spawalnictwa. Nowe budynki połączono z pozostałymi oszklonymi łącznikami. Powstało wówczas również kryte tartanem boisko szkolne.

Podczas rekrutacji w 2019 roku klasa o profilu technik informatyk była najpopularniejszą w Tomaszowie. O przyjęcie na jedno miejsce ubiegało się 15 osób.

                                     

2. Współpraca międzynarodowa

Od początku lat 90-tych ZSP1 współpracuje z największą szkołą w holenderskim Helmond – ROC Ter AA. Regularnie dochodzi do wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli obu placówek. Szkoła uczestniczy również w unijnym programie "Wiedza Edukacja Rozwój”. W listopadzie 2019 roku w ramach programu odbyła się wizyta uczniów i uczennic ZSP 1 w portugalskiej Escola Secundária w Barcelos. W 2017 roku w ramach projektu "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli” – nauczyciele szkoły doskonalili kompetencje językowe w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

                                     

3. Tomaszowscy kadeci

W połowie 2014 roku, w związku z rosnącą popularnością klas o profilu obronnym, szkoła podpisała porozumienia o współpracy z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej. Uczniowie i uczennice regularnie są szkoleni na terenie tomaszowskiej jednostki. Zarówno na co dzień jak i podczas uroczystości miejskich reprezentują szkołę w umundurowaniu kadetów. W 2017 roku ZSP1 został włączony przez MON do grona 58 szkół z certyfikowanymi przez ministerstwo klasami mundurowymi.

                                     

4. Zobacz również

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego – najstarsza tomaszowska szkoła podstawowa;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego – pierwsza tomaszowska szkoła podstawowa w II RP.
  • I Liceum Ogólnokształcące im. J.Dąbrowskiego - najstarsza tomaszowska szkoła średnia;