Poprzednia

ⓘ Joanna Misztal-Konecka
                                     

ⓘ Joanna Misztal-Konecka

Joanna Teresa Misztal-Konecka – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

                                     

1. Życiorys

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 1995–2000, a także studiów historycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 1998–2001. Następnie uzyskała stopień doktora nauk prawnych 2005. W latach 2005–2007 była asystentem na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL, następnie adiunktem 2007–2013 WZPiNoG KUL, WPPKiA KUL, przewodniczącą Rady Programowej Instytutu Prawa WZPiNoG KUL 2009–2010, członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Pracowników KUL 2011–2016. W roku 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2012 była kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego KUL, a od 2013 profesorem KUL. W latach 2014–2016 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa KUL, a od 2016 Dyrektora Instytutu Prawa KUL. Od 2019 jest Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

10 października 2018 prezydent Andrzej Duda powołał ją do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.