Poprzednia

ⓘ Romuald Bartnik
Romuald Bartnik
                                     

ⓘ Romuald Bartnik

Romuald Andrzej Bartnik – polski chemik organik, profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Lyonie.

                                     

1. Życiorys

Absolwent I LO im. M. Kopernika w Łodzi. W latach 1955–1960 studiował na kierunku chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie aż do 2010 był nauczycielem akademickim tej uczelni.

W 1969 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Badanie reakcji α-izonitrozoketonów z formaldehydem i aminami, wykonanej pod opieką prof. Witolda Hahna. W latach 1973–1974 przez 8 miesięcy był stypendystą rządu francuskiego w Uniwersytecie Claude Bernard. W trakcie tego uzyskał drugi stopień doktorski za badania azyrydyn i azyrydynokarbinoli. Tematykę tą kontynuował w latach następnych, uzyskując w 1977 stopień doktora habilitowanego. W latach 1977–1978 odbył roczny staż w USA pracując jako research assistant w Clemson University S.C. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1988. Od 1 grudnia 1990 profesor zwyczajny.

W latach 1984–2003 był kierownikiem Zakładu Syntezy Organicznej, przekształconego później 1992 w Katedrę Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ.

Kilkukrotnie, jako visiting profesor, przebywał we Francji Lyon, Perpignan oraz Meksyku Puebla.

W latach 1978–1981 był prodziekanem, a w latach 1981-1984 dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W latach 1990–1993 był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego ds studenckich.

W latach 1961–1977, oraz później, współpracował z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji, 45 patentów oraz około 110 komunikatów konferencyjnych i opracowań technologicznych.

                                     

2. Odznaczenia

Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi 1981, Medal Komisji Edukacji Narodowej 1983, Krzyż Kawalerski OOP 1989, Krzyż Oficerski OOP 2003 oraz szereg medali różnych uczelni.