Poprzednia

ⓘ CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
                                     

ⓘ CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology

CyberEmpathy Journal of Visual Communication – transdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom komunikacji wizualnej, redagowane przez Andrzeja Głowackiego i wydawane przez Marikę Wato w latach 2011–2016. W latach 2013–2016 czasopismo znajdowało się w Części B Wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Działalność wydawnicza

Powstanie czasopisma zainspirowała opublikowana przez Andrzeja Głowackiego w 2009 roku monografia pt. "Od empatii do cyberprzestrzeni” wydana nakładem Wydawnictwa Konsorcjum Akademickie.

Łącznie w latach 2011–2016 ukazało się czternaście angielskojęzycznych wydań pisma pod redakcją naukową Andrzeja Głowackiego. W piśmie publikowano teksty z zakresu cyberkultury autorstwa badaczy, artystów i teoretyków z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Czasopismo miało szczególny wpływ na rozwój dyskursu poświęconego sztuce cyfrowej, a teksty o charakterze polemicznym publikowali w nim teoretycy nowych mediów związani z krakowskim ośrodkiem myśli humanistycznej, m.in. Sidey Myoo i Piotr Zawojski, a także twórcy związani z festiwalem sztuki nowych mediów Patchlab Digital Art Festival Kraków. Istotnym zagadnieniem omawianym na łamach pisma było projektowanie na potrzeby nowych mediów rozpatrywane w różnorodnych kontekstach, w szczególności zaś w kontekście architektury i otoczenia człowieka, a także w kontekście rozwoju medium przekazu w tym rozwoju książki artystycznej czy dziennikarstwa. Publikowane treści cechował transdycyplinarny charakter.

W 2016 roku decyzją redaktora naczelnego czasopismo zakończyło działalność publikacyjną pod tytułem "CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology”.

                                     

2. Rada naukowa

W skład rady naukowej pisma wchodzili przedstawiciele wielu dziedzin nauki i sztuki: prof. Jan Nuckowski od 2011 r., prof. Dariusz Grzybowicz od 2011 r. prof. Andrzej Wielgosz od 2011 r., prof. Zdzisław Hippe od 2011 r., dr Mark W. Mck Bannatyne od 2011 r., prof. Josyp Los od 2012 r., prof. Józef Lubacz od 2012 r., prof. Peter Schmid od 2012 r., dr Gabriella Pal-Schmid od 2012 r., dr Juri Czabanowski od 2012 r., prof. Piotr Zawojski od 2012 r., dr Beata Bigaj od 2012 r., prof. Waldemar Tłokiński od 2013 r., prof. Dariusz Rott od 2013 r., prof. Paul Rutkovsky od 2013 r., dr Brendan Hogan od 2013 r., dr Tomasz Jeleński od 2013 r., dr Grażyna Pietruszewska-Kobiela od 2013 r., dr Magdalena Pińczyńska od 2013 r., prof. Marcos Nowak od 2014 r., dr Piotr Marecki od 2015 r.

                                     
  • czasopisma naukowego CyberEmpathy Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology wyd. Marika Wato. Idea