Poprzednia

ⓘ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji
                                     

ⓘ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

Sejm IX kadencji – skład Sejmu IX kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 13 października 2019. W wyborach uprawnionych do głosowania było 30 250 610 osób.

                                     

1. Posiedzenia Sejmu

Zgodnie z Regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach. Marszałek Sejmu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia odpowiednie organy. Termin ten może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Terminarz posiedzeń Sejmu

Planowane posiedzenia Sejmu:

 • 27 V, 28 V 2020
 • 17 VI, 18 VI 2020
 • 8 VII, 9 VII 2020
 • 22 VII, 23 VII 2020
 • 24 VI, 25 VI 2020
                                     

2. Marszałek Sejmu

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 12 listopada 2019 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Antoni Macierewicz Prawo i Sprawiedliwość. Marszałka seniora wyznaczył prezydent RP Andrzej Duda spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu IX kadencji:

 • Elżbieta Witek Prawo i Sprawiedliwość od 12 listopada 2019
                                     

3. Wicemarszałkowie Sejmu

 • Małgorzata Gosiewska Prawo i Sprawiedliwość od 12 listopada 2019
 • Małgorzata Kidawa-Błońska Koalicja Obywatelska od 12 listopada 2019
 • Włodzimierz Czarzasty Lewica od 12 listopada 2019
 • Ryszard Terlecki Prawo i Sprawiedliwość od 12 listopada 2019
 • Piotr Zgorzelski Koalicja Polska od 12 listopada 2019
                                     

4. Prezydium Sejmu

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP.

 • Elżbieta Witek – marszałek Sejmu
 • Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu
 • Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu
 • Małgorzata Gosiewska – wicemarszałek Sejmu
 • Włodzimierz Czarzasty – wicemarszałek Sejmu
 • Piotr Zgorzelski – wicemarszałek Sejmu
                                     

5. Konwent Seniorów

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz posłowie – przedstawiciele klubów poselskich.

 • Borys Budka – przewodniczący klubu KO
 • Elżbieta Witek – marszałek Sejmu
 • Małgorzata Gosiewska – wicemarszałek Sejmu
 • Jakub Kulesza – przewodniczący koła Konfederacji
 • Piotr Zgorzelski – wicemarszałek Sejmu
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – przewodniczący klubu KP
 • Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu
 • Ryszard Terlecki – wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PiS
 • Włodzimierz Czarzasty – wicemarszałek Sejmu
 • Krzysztof Gawkowski – przewodniczący klubu Lewicy
                                     

6. Komisje

Zgodnie z regulaminem w Sejmie jest 27 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych. Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

Użytkownicy również szukali:

posiedzenie sejmu 6 kwietnia, sejm proces legislacyjny 2020, sejm - transmisje,

...
...
...