Poprzednia

ⓘ Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na Śląsku Cieszyńskim
                                     

ⓘ Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na Śląsku Cieszyńskim

Organizacja składała się z nauczycieli polskich szkół ludowych i wydziałowych. Początkiem P. T. P. było na Śląsku Cieszyńskim Polskie Kółko Pedagogiczne w Ustroniu, założone jesienią 1888 i liczące początkowo 10 członków. Jego założycielami byli: Jerzy Kubisz, Jerzy Michejda, Paweł Terlik, Jan Glajcar, Jan Ozana, Józef Goszyk, Andrzej Cienciała, Andrzej Hlawiczka, Pawel Zieniek i Jerzy Raszka. W 1896 kółko to z lokalnego przemieniło się w organizację krajową.

Działaczami organizacji byli m.in.: Hilary Filasiewicz, Bernard Kotula, dr Kazimierz Wróblewski, Franciszek Popiołek, Alojzy Milata, Michał Janik, Karol Buzek, Klemens Matusiak, Władysław Bukowski oraz Paweł Pszczółka.

W czasie najwyższego rozwoju w 1913 towarzystwo liczyło 551 członków. Liczba ta zmniejszyła się po wybuchu I wojny światowej oraz wskutek podziału Śląska Cieszyńskiego, jaki nastąpił w lipcu 1922 roku, kiedy to liczba jego członków po stronie polskiej spadła do 416. Wskutek podziału towarzystwo rozdzieliło się na dwie bliźniacze organizacje. W Czechosłowacji działało pod nazwą Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czechosłowacji.

Towarzystwo wydawało własną gazetę, będącą jego organem prasowym: "Miesięcznik Pedagogiczny", wychodzący od 1 stycznia 1892 r. Jego redaktorami byli: Jerzy Kubisz 1892–1902, Józef Góral 1903–1907, Franciszek Popiołek 1908–1910, Paweł Bobek 1911–1918, Alojzy Milata 1918–1921, dr Henryk Życzyński od 1922 r.

                                     
  • Białej, rozbudowano inne szkoły, także na Śląsku Cieszyńskim wspólnie z Macierzą Szkolną Śląska Cieszyńskiego Na wschodzie zakupiono grunt pod szkoły
  • znaczącej części z własnej pensji. Organizował także szkoły polskie na Śląsku Cieszyńskim Był pracownikiem Rady Sekcji Oświecenia Publicznego Departamentu
  • Strumieniu na Śląsku Cieszyńskim żądanie rozpoczęcia powstania. Do Strumienia z tym żądaniem oddelegowano Stanisława Mastalerza i Jana Lortza, którzy na miejscu
  • państwową. Na Śląsku Cieszyńskim luteranizm wprowadził rządzący wtedy księstwem cieszyńskim Wacław III Adam, który spopularyzował to wyznanie na tyle, że
  • w Ustroniu, na Śląsku Cieszyńskim Był synem chrzestnym Jana Wantuły. Studiował filozofię i socjologię, a następnie doktoryzował się na Uniwersytecie
  • średnich w Galicyi oraz polskiego gimnazyum w Cieszynie 1909 Dodatek do Spisu nauczycieli szkół średnich w Galicyi i na Śląsku zawierający uzupełnienia
  • Stanisław Bizański i inni Fotografia Galicyjska do 1918 wraz ze Śląskiem Cieszyńskim Źródło. Aleksander Żakowicz Młodzieżowy Dom Kultury, web.archive
  • inne, jak np. Towarzystwo Demokratyczne Polskie dalej: TDP Komitet Narodowy Polski Gromady Ludu Polskiego Zemsta Ludu, Młoda Polska Zjednoczenie

Użytkownicy również szukali:

...
...
...