Poprzednia

ⓘ Brodawka (potok)
Brodawka (potok)
                                     

ⓘ Brodawka (potok)

Brodawka – potok będący prawym dopływem Wisły.

Wypływa na wysokości około 298 m na polach między miejscowościami Wyźrał i Witanowice w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. Spływa w kierunku północno-wschodnim. W miejscowości Brzeźnica bieg Brodawki przecina Kanał Łączański. Brodawka opuszczając kanał zmienia kierunek kolejno na północno-zachodni, północny i wschodni. W odległości 1380 m w prostej linii od Kanału Łączańskiego uchodzi do Wisły na wysokości 208 m.

Cała zlewnia Brodawki znajduje się w mezoregionie Dolina Górnej Wisły.