Poprzednia

ⓘ Andrzej Gaca
                                     

ⓘ Andrzej Gaca

Andrzej Gaca – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez całą swoją karierę naukową związany z tymże uniwersytetem.

Od 1974 roku zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początkowo pracował w Zakładzie, następnie w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Zatrudniony kolejno na stanowiskach asystenta i adiunkta, a następnie od 2010 roku, jako profesor nadzwyczajny uczelni. Pełnił również funkcje Kierownika Katedry w latach 2010-2019.

Tytuł doktora uzyskał w roku 1986, promotorem pracy był prof. dr hab. Zbigniew Zdrójkowski. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych specjalność: historia prawa na podstawie pracy habilitacyjnej "Prawo jutlandzkie Waldemara II jyske lov z 1241 roku”.

Wykładał na wydziale prawa oraz na wydziale stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a następnie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z historią ustroju i prawem państw skandynawskich, a także Rosji i Włoch oraz dziejami integracji europejskiej.

Redaktor Naczelny Studia Iuridica Toruniensia, członek Rady Naukowej Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich Studia Polacco Italiani di Toruń.