Poprzednia

ⓘ Diecezja katowicka (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)
Diecezja katowicka (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)
                                     

ⓘ Diecezja katowicka (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

Diecezja katowicka – jedna z sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Liczy 41 parafii oraz 27 filiałów, które dysponują 62 kościołami i 33 kaplicami, obsługiwanymi przez 32 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych są Katowice.

                                     

1. Historia

Diecezja w swoim obecnym kształcie powstała po II wojnie światowej. Z historycznego punktu widzenia obejmuje tereny, które należały niegdyś do różnych organizmów państwowych i kościelnych. W przybliżeniu można je określić jako Górny Śląsk bez Śląska Cieszyńskiego i Małopolskę. Ziemie te w większości przeżyły rozkwit reformacji, kontrreformacji i okresy stabilizacji.

                                     

2. Działalność

Naczelną władzę w diecezji sprawuje Synod Diecezjalny, który tworzą delegaci poszczególnych parafii w diecezji w liczbie zależnej od wielkości parafii oraz pracujący w niej duchowni. Synod spotyka się na dwóch sesjach w roku, jego kadencja trwa 5 lat. Aktywność Synodu przejawia się przede wszystkim w działalności komisji diecezjalnych, obejmujących różne wycinki działań w diecezji.

Działalność duszpasterska przejawia się poprzez diecezjalnych duszpasterzy środowiskowych młodzieżowy - ks. Marcin Konieczny Tychy, więzienny - ks. Ryszard Pieron Lasowice Małe oraz duszpasterstwa akademickie w Gliwicach, Katowicach i Krakowie.

W Diecezji działa Instytut im. Matki Ewy, realizujący zadania w zakresie wychowania chrześcijańskiego, funkcjonują redakcje audycji radiowych, wydawany jest od 2003 roku kwartalnik diecezjalny "Ewangelik" red. nacz. dr Jan Szturc, ukazują się biuletyny parafialne, wydawane są pozycje książkowe Wydawnictwo "Głos Życia" w Katowicach. W Diecezji działają ogólnokształcące szkoły ewangelickie gimnazja i licea w Krakowie i Gliwicach, poprzez oddziały w Katowicach i Krakowie działa ogólnopolskie Polskie Towarzystwo Ewangelickie prezes Zarządu Głównego: Józef Król.

Jedną z najważniejszych jest działalność na polu charytatywnym, koordynowana przez Diakonię Katowicką koordynator: ks. Jan Raszyk. Przejawia się ona głównie w prowadzeniu Ewangelickiego Domu Opieki "Ostoja Pokoju" w Bytomiu-Miechowicach oraz ośrodków terapeutycznych i świetlic dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez poszczególne parafie, a także wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, punkty wydawania młodzieży i in.

Działalność ewangelizacyjna i misyjna na terenie diecezji objawia się - obok imprez o charakterze lokalnym - w organizacji corocznych ogólnych Dni Ewangelizacji w Gliwicach i comiesięcznych Spotkań z Ewangelią, a także np. Pożegnań Wakacji. Ważnym rodzajem aktywności jest działalność śpiewacza: chóry mieszane działają przy większości parafii, ale także dziecięce i młodzieżowe oraz instrumentalne. Niektóre z tych chórów osiągnęły wysoki poziom wykonawczy i biorą udział w licznych występach, również poza granicami kraju.

Rada Diecezjalna wręcza dwie doroczne nagrody:

 • "Śląski Szmaragd" przyznawany od 2004 roku wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Zwyczajowo nagrodę tę otrzymują dwie osoby: ewangelik oraz osoba spoza środowiska wyznaniowego.
 • "Róża Lutra" wręczana od 2003 roku za ofiarną, długoletnią służbę w Diecezji Katowickiej.
                                     

3. Władze

Rada Diecezjalna od 2017 roku:

 • radca diecezjalny zastępca kuratora - Jan Zachraj
 • kurator diecezjalny - Artur Steinert
 • biskup diecezjalny - ks. bp dr Marian Niemiec
 • radca diecezjalny zastępca biskupa - ks. Henryk Reske

Delegaci świeccy Diecezji Katowickiej do Synodu Kościoła XIV kadencji od 2017:

 • Bożena Polak - Parafia w Katowicach, Radca Konsystorza Kościoła
 • Roman Fenger - Parafia w Tychach
 • Emir Kasprzycki - Parafia w Zabrzu
 • Jakub Cebula - Parafia w Krakowie
 • Jan Zachraj - Parafia w Golasowicach
                                     

4. Parafie

 • Filiał w Karczowie
 • Parafia w Brzegu - proboszcz administrator ks. Sławomir Fonfara;
 • Filiał w Nysie
 • Parafia w Bytomiu - proboszcz administrator ks. Sebastian Mendrok;
 • Filiał w Bytomiu-Bobrku
 • Parafia w Bytomiu-Miechowicach - proboszcz ks. Jan Kurko;
 • Parafia w Chorzowie - proboszcz ks. Bogusław Cichy;
 • Parafia w Częstochowie - proboszcz administrator ks. Adam Glajcar;
 • Filiał w Piasku
 • Filiał w Lublińcu
 • Parafia w Czerwionce - proboszcz administrator ks. Henryk Reske;
 • Parafia w Golasowicach - proboszcz ks. Marcin Makula;
 • Parafia w Kluczborku - proboszcz administrator ks. Mateusz Łaciak;
 • Parafia w Jastrzębiu-Zdroju - proboszcz ks. Marcin Ratka-Matejko;
 • Parafia w Katowicach - proboszcz ks. bp dr Marian Niemiec;
 • Filiał w Nasalu
 • Parafia w Gołkowicach - proboszcz administrator ks. Daniel Ferek;
 • Filiał w Gorzowie Śląskim
 • Parafia w Gliwicach - proboszcz ks. Andrzej Wójcik;
 • Filiał w Maciejowie
 • Filiał w Bąkowie
 • Parafia w Katowicach-Szopienicach - proboszcz ks. dr Adam Malina;
 • Filiał w Tarnowie
 • Parafia w Krakowie - proboszcz ks. dr Roman Pracki
 • Filiał w Rabce
 • Filiał w Wieliczce
 • Filiał w Fosowskiem
 • Parafia w Lasowicach Wielkich - proboszcz ks. Ryszard Pieron;
 • Parafia w Laryszowie - proboszcz administrator ks. Jan Kurko;
 • Filiał w Zawadzkiem
 • Filiał w Oleśnie Śląskim
 • Parafia w Mysłowicach - proboszcz administrator ks. Adam Malina;
 • Parafia w Opolu - proboszcz ks. Wojciech Pracki;
 • Parafia w Nowym Sączu-Stadle - proboszcz administrator ks. Dariusz Chwastek;
 • Filiał w Ozimku
 • Parafia w Lubieni - proboszcz administrator ks. Eneasz Kowalski;
 • Filiał w Osinie
 • Parafia w Mikołowie - proboszcz ks. Kornel Undas;
 • Filiał w Gogolinie
 • Parafia w Lędzinach - proboszcz administrator ks. Adam Malina;
 • Parafia w Tarnowskich Górach - proboszcz administrator ks. Sebastian Mendrok;
 • Parafia w Pokoju - proboszcz administrator ks. Eneasz Kowalski;
 • Parafia w Siemianowicach Śląskich - proboszcz ks. Marian Bienioszek;
 • Parafia w Raciborzu - proboszcz administrator ks. Mirosław Sikora;
 • Parafia w Sosnowcu - proboszcz administrator ks. Adam Malina;
 • Filiał w Byczynie
 • Parafia w Pyskowicach - proboszcz administrator ks. Andrzej Wójcik;
 • Parafia w Tychach - proboszcz ks. Marcin Konieczny;
 • Parafia w Świętochłowicach - proboszcz administrator ks. Sebastian Olencki;
 • Filiał w Gierałcicach
 • Parafia w Studzionce - proboszcz administrator ks. Mirosław Czyż;
 • Parafia w Warszowicach - proboszcz administrator ks. Bartosz Cieślar;
 • Parafia w Wirku - proboszcz administrator ks. Marcin Brzóska;
 • Parafia w Wodzisławiu Śląskim - proboszcz ks. Daniel Ferek;
 • Parafia w Ściborzycach Wielkich - proboszcz administrator ks. Mirosław Sikora;
 • Parafia w Wołczynie - proboszcz administrator ks. Sebastian Olencki;
 • Parafia w Pszczynie - proboszcz ks. Mirosław Czyż;
 • Parafia w Rybniku - proboszcz ks. Mirosław Sikora
 • Filiał Paruszowicach
 • Parafia w Orzeszu - proboszcz ks. Henryk Reske;
 • Filiał w Kędzierzynie-Koźlu
 • Parafia w Zabrzu - proboszcz ks. Dariusz Dawid;
 • Parafia w Żorach Zbawiciela - proboszcz ks. Bartosz Cieślar.