Poprzednia

ⓘ Toruń Mokre
Toruń Mokre
                                     

ⓘ Toruń Mokre

Toruń Mokre – dworzec kolejowy w Toruniu istniejący od 1882 do 1909. Do dzisiaj pozostały dwa budynki i ślady w terenie. Jego rolę przejął dworzec Toruń Wschodni, który w latach 1871-1873 i od 1909 także nosił nazwę Toruń Mokre.

                                     

1. Lokalizacja

Dworzec znajdował się w centralnej części dzielnicy Mokre, wzdłuż obecnej ul. Dworcowej, na odcinku między Trasą Średnicową Północną a ul. Kościuszki, przy czym budynki dworca pasażerskiego znajdowały się w rejonie skrzyżowania ul. Zaułek Dworcowy z ul. Dworcową. W znacznej części zachował się dawny układ działek, który można obejrzeć np. w geoportalu, istnieją też dobrej jakości dawne plany miasta, dzięki czemu można dość dokładnie odtworzyć położenie dawnego dworca.

                                     

2. Historia

Dworzec kolejowy Mokre Bahnhof Mocker we wsi Mokre obecnie dzielnica Torunia wybudowano w roku 1882 wraz z linią kolejową łączącą Toruń z Malborkiem - Kolej Miast Nadwiślańskich niem. Weichselstädtebahn.

Wcześniej, w roku 1871, otwarto linię z Toruń Mokre ob. Toruń Wschodni do Jabłonowa Pomorskiego, która była częścią planowanej linii kolejowej Poznań-Istenburg. Toruń Mokre ob. Toruń Wschodni był początkowym/końcowym przystankiem, na którym wzniesiono skromny budynek dla podróżnych. 15 sierpnia 1873 Toruń Mokre ob. Toruń Wschodni, dzięki otwarciu mostu kolejowego, uzyskał połączenie ze stacją Toruń Główny a wspomniany fragment linii kolejowej dowiązano do istniejącego już odcinka Poznań-Toruń Główny, ale jednocześnie podjęto decyzję o zamknięciu Torunia Mokre ob. Toruń Wschodni a cała ekspedycja na tej linii odbywała się przez dworzec Toruń Główny. W październiku 1878 otwarto przystanek Toruń Miasto, który dopiero od września 1879 stał się pełnoprawnym dworcem, ale dopiero w 1888 zbudowano obecnie istniejący budynek.

Kolejnym krokiem w rozwoju kolei w regionie była wspomniana Kolej Miast Nadwiślańskich, która miała połączyć Toruń z Malborkiem przez Chełmżę, Grudziądz i Kwidzyn. 1 lipca 1882 roku oddano do użytku pierwszy odcinek: z Torunia do Chełmży. Linia ta odchodziła od linii Poznań-Istenburg na wysokości dzisiejszego Polmosu Toruń, wiodła wzdłuż ulic Dworcowej i Kraińskiej, a następnie wzdłuż ul. Grudziądzkiej do Łysomic i dalej na północ. Ponieważ jedynym w rejonie prawobrzeżnego Torunia przystankiem na tej linii byłby dworzec Toruń Miasto pozbawiony jeszcze porządnego budynku, a w rejonie bardziej na północ nie byłoby żadnego dworca, postanowiono zbudować dworzec w podtoruńskiej wsi Mokre. Otrzymał on nazwę Dworzec Mokre Bahnhof Mocker i otwarto go razem z uruchomieniem linii czyli 1 lipca 1882 linię ukończono wcześniej - już od sierpnia 1881 zaczęły się przejazdy techniczne, być może więc z otwarciem linii dla pasażerów czekano na ukończenie dworca. Po przyłączeniu wsi Mokre do Torunia - 1 kwietnia 1906 - stacja zmieniła nazwę na Dworzec Toruń Mokre Bahnhof Thorn-Mocker.

Ponieważ wspomniana linia Poznań-Istenburg była ważniejszą niż linia Toruń-Malbork, a obecnie tj. w roku 1906 to ona nie posiadała żadnego dworca w nowo przyłączonym do Torunia obszarze czyli dawna wieś Mokre i okolice postanowiono rozbudować zamknięty w roku 1873 Toruń Mokre ob. Toruń Wschodni do dużego dworca pasażersko-towarowego. Jednocześnie postanowiono przebudować układ torów tak, aby ten nowy dworzec mógł obsłużyć ruch także na linii Toruń-Malbork. Nowy dworzec powstał w roku 1909 otwarcie nastąpiło 15 sierpnia i powróciłdo swojej dawnej nazwy - Dworzec Toruń Mokre Bahnhof Thorn-Mocker. Stary Dworzec Mokre zamknięto 14 sierpnia 1909, po czym przemianowano na Toruń Stare Mokre Thorn Altmocker i odtąd pełnił rolę wyłącznie stacji towarowej. Wjazd na nią odbywał się albo od południa: starym odcinkiem dawnej linii Toruń-Malbork, albo od północy: łącznicą z linią Poznań-Insterburg, która rozpoczynała się mniej więcej w tym samym miejscu w którym utworzono nowe rozwidlenie dla linii Toruń-Malbork między Fortem III a Długą Baterią; jej ślad widoczny jest do dziś na zdjęciach satelitarnych i w terenie, na odcinku między ul. Batorego a Chrobrego jej przebieg wyznacza ul. Pod Dębową Górą. Tory na odcinku Stare Mokre - ul. Grudziądzka śladem ulicy Kraińskiej zlikwidowano, a nowy przebieg linii Toruń-Malbork, ten wyprowadzony za dworcem Toruń Mokre ob. Toruń Wschodni, istnieje do dziś.

Pozostały w rejonie ul. Dworcowej układ torów jeszcze do lat 90. XX w. tworzył bocznicę kolejowa z dworca Toruń Wschodni, która prowadziła m.in. do Młynów Richtera i Polmosu Toruń. Bocznica tej bocznicy wiodła z kolei do zakładów Spomasz obecnie Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich Spomasz S.A.

                                     

3. Pozostałości

Do czasów współczesnych po starej stacji Toruń Mokre zachowały się dwa budynki: jeden z kilku budynków stacyjnych, który obecnie pełni funkcję mieszkalną ul. Dworcowa 10 oraz magazyn z rampą, który obecnie pełni rolę magazynu. Pozostałe budynki dworca się nie zachowały na starych planach Torunia obok budynku Dworcowa 10 widać jeszcze 3 czy 4 inne budynki; w rejonie zachowanego magazynu także widać więcej budynków, przypuszczalnie o podobnym przeznaczeniu, a ponieważ nie zachował się także żaden materiał ilustracyjny, nie wiemy jak dworzec ten wyglądał ani jaką rolę pełnił ówcześnie budynek Dworcowa 10. Po dworcu pozostały także nazwy ulic, przy których się znajdował - Dworcowa i Zaułek Dworcowy.

Architektura

Budynek przy ul. Dworcowej 10 powstał z pruskiego muru, a współcześnie pokryto go tynkiem. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków nr 1902.

                                     

4. Nowy Toruń Mokre

W marcu 2020 roku PKP PLK podpisały umowę na rewitalizację odcinka linii kolejowej 207 z Torunia Wschodniego do Chełmży wraz z budową przystanku kolejowego. Przystanek ten powstanie przy ul. Kociewskiej, a jego zadaniem będzie poprawa dostępu do kolei w północnych dzielnicach miasta. Zgodnie z obecnymi informacjami prasowymi nazywał się będzie Toruń Mokre.

Użytkownicy również szukali:

dzielnice torunia, otodom mieszkania toruń, mokre,

...
...
...