Poprzednia

ⓘ Artur Glebko
Artur Glebko
                                     

ⓘ Artur Glebko

Ukończył Technikum Łączności w Gdańsku jako technik elektronik ze specjalnością systemy komputerowe. Naukę kontyunował na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera z zakresu elektryki. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i uzyskał uprawnienia audytora energetycznego. Prowadził działalność gospodarczą m.in. z zakresu usług budowlanych i usług gastronomicznych.

                                     

1. Działalność harcerska

Od początku aktywności harcerskiej związany z Hufcem ZHP Gdańsk-Śródmieście. W latach 1999-2013 i 2014-2017 Komendant Szczepu Knieja, którego był jednym z założycieli. W szczytowym momencie pod komendą Artura Glebko Szczep Knieja liczył 13 drużyn harcerskich i gromad zuchowych. Członek, a następnie przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Gdańsk-Śródmieście, tamże również w latach 2007-2011 członek Komendy ds. kształcenia. Na 38. Zjeździe ZHP w 2013 roku wybrany na członka Rady Naczelnej ZHP. Zastępca Komendanta Zlotu ZHP Gdańsk 2018. W wyniku obrad XI Zjazdu Chorągwi Gdańskiej w dniu 15. listopada 2014 r. wybrany na funkcję Komendanta Chorągwi. Wybór ponowiono na XII Zjeździe Chorągwi Gdańskiej w dniu 24. listopada 2018 r. W ramach pełnionej funkcji przyczynił się do poprawy kondycji liczebnej Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz jej sytuacji finansowej.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...