Poprzednia

ⓘ Narodowy Bank Republiki Macedonii Północnej
Narodowy Bank Republiki Macedonii Północnej
                                     

ⓘ Narodowy Bank Republiki Macedonii Północnej

Narodowy Bank Republiki Macedonii Północnej – centralny bank Macedonii Północnej z siedzibą w stolicy kraju, Skopje. Od 22 maja 2019 roku prezesem banku jest Anita Angełowska-Beżoska. Przed zmianą nazwy państwa w 2019 roku, Narodowy Bank Republiki Macedonii Północnej był znany jako Narodowy Bank Republiki Macedonii.

                                     

1. Funkcje

Centralny bank wykonuje następujące funkcje:

 • przyznać licencję założycielską i operacyjną bankowi i domowi oszczędnościowemu oraz nadzorować banki i kasy oszczędnościowe
 • ustanowienie i prowadzenie polityki pieniężnej
 • obsługiwać rezerwy walutowe i zarządzać nimi
 • regulować płynność w płatnościach międzynarodowych
 • udzielać licencji operacyjnych biurom wymiany walut i nadzorować ich działalność zgodnie z prawem
 • emitować banknoty i monety
 • wykonywać czynności na rzecz rządu centralnego i organów administracji rządowej
 • udzielić licencji na wykonywanie usług szybkiego przelewu pieniędzy i nadzorować działalność podmiotów wykonujących usługi szybkiego przelewu pieniędzy zgodnie z ustawą
 • regulować system płatności
 • ustanowić i prowadzić walutę kraju – denar macedoński
                                     

2. Muzeum

W 1999 roku Bank zakupił kolekcję rzadkich monet z terenu Macedonii, co stało się impulsem do otwarcia Muzeum. Wystawa licząca około 22 000 eksponatów jest dostępna dla publiczności od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15.00. Jest to największa kolekcja publiczna na terenie Macedonii.

                                     
 • federacyjnym, złożonym z dwóch członów: Federacji Bośni i Hercegowiny oraz z Republiki Serbskiej. Treść konstytucji Bośni i Hercegowiny została ustalona jako
 • Obecny podział administracyjny Republiki Serbii został wprowadzony 29 grudnia 2007 roku decyzją Zgromadzenia Narodowego Według tego prawa podstawowymi
 • należy do Prezydenta Republiki i rządu, który składa się z premiera i ministrów mianowanych przez głowę państwa. Prezydent Republiki jest głową państwa
 • sobie art. 1 wymieniający cztery idee przewodnie ustroju politycznego Republiki Chorwacji jakimi są republikańska forma rządów, unitaryzm, demokracja
 • Konstytucyjna Republiki Austrii niem. Bundes - Verfassungsgesetz Ustawa Zasadnicza Republiki Austrii. Akt prawny określający podstawy ustroju Republiki Podzielona
 • wycofaniu się armii niemieckiej i proklamowaniu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w styczniu 1919 roku. Miesiąc później, 27 lutego 1919 powołana
 • 1924 roku III Międzynarodówka przyjęła postulat niepodległej Tracji i Macedonii co spowodowało opory pewnej części komunistów greckich. Postulat Międzynarodówki
 • Ostatnie wybory do parlamentu miały miejsce 12 maja 2013 roku. Prezydent Republiki jest głową państwa .. i reprezentuje Republikę Bułgarii w stosunkach
 • czteroszczeblową strukturę organów wyborczych. Tworzą ją: Komisja Wyborcza Republiki Chorwacji będąca najważniejszym i najwyższym organem wyborczym w Chorwacji
 • parlamentarna została osłabiona w trakcie istnienia Czwartej Republiki Zgromadzenie Narodowe może przyjąć wotum nieufności dla rządu jeśli rząd nie uzyska

Użytkownicy również szukali:

macedonia północna stolica, macedonia północna, macedonia poludniowa, republika macedonii północnej,

...
...
...