Poprzednia

ⓘ Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
                                     

ⓘ Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – rządowy program, który zakłada utworzenie sieci telekomunikacyjnej, która ma umożliwić szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Projekt powstał na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949. Sieć ta będzie operowana przez Operatora OSE, którym został NASK. Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaś jej funkcjonowania w tym zakupu usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu – ponad 1.3 mld zł w perspektywie 10 lat i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

                                     

1. Założenia programu

Główne założenie programu to:

 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.
 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
                                     

2. Harmonogram projektu

Program zakłada podłączenie około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach na terenie całego kraju. Cały proces zostały podzielony na trzy etapy.

 • Rok 2018 – przyłączenie 1500 lokalizacji
 • Rok 2020 – przyłączenie wszystkich 19 500 lokalizacji
 • Rok 2019 – przyłączenie 12 700 lokalizacji
                                     
 • hołd ofiarom systemu komunistycznego. W kwietniu 2004 miała miejsce ogólnopolska akcja Koniec Jałty obejmująca wystawę w PKiN, publikacje oraz cykl
 • 84 audycje lokalne i 28 ogólnopolskich W dniach 30 października - 14 listopada 1937 r. odbyła się w Bydgoszczy Ogólnopolska Wystawa Radiowa. W Rozgłośni
 • autyzm dziecięcy John Dewey integracja w edukacji integracja kinezjologia edukacyjna Anton Makarenko nauczanie Owidiusz Decroly psychopatologia profil psychoedukacyjny
 • pierwsze polskie spółdzielnie socjalne, 2004 powstał Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka wydano w Poznaniu pierwszy numer Gazety Ulicznej czasopisma
 • Gminy Urząd Pocztowy boisko sportowe cmentarz oczyszczalnia ścieków sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna stacja kolejowa plac targowy W Miłkowicach znajduje
 • komputerowych 67 do dyspozycji czytelników W Bibliotece Głównej działa sieć komputerowa 4 serwery i 47 komputerów w której dostęne są zasoby www
 • dawniej Polskie Radio Program IV, Polskie Radio Bis, Polskie Radio Euro ogólnopolska całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią Polskiego
 • rejestrowaniu dokumentów regionalnych. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią publicznych bibliotek samorządowych w województwie opolskim oraz pełni zadania

Użytkownicy również szukali:

moje ose logowanie, moje ose, ogólnopolska sieć edukacyjna lista szkół, ose certyfikaty, ose logowanie,

...
...
...