Poprzednia

ⓘ Zakład żywienia zbiorowego
Zakład żywienia zbiorowego
                                     

ⓘ Zakład żywienia zbiorowego

Zakład żywienia zbiorowego – zakłady, takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego.

Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego to zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia określonych grup konsumentów, w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach pracy, z wyłączeniem żywienia w samolotach i innych środkach transportu oraz wojskowych polowych punktów żywieniowych.

                                     
  • Tytułów. Dysertację dotyczącą zróżnicowania rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie w latach 2002 2005 przedstawiła dr
  • samochodowych technik obsługi turystycznej technik organizacji reklamy technik żywienia i usług gastronomicznych Okres nauki trwa 4 lata i kończy się egzaminem
  • zakresie matematyki, biologii i ekonomiki gospodarstwa domowego i żywienia zbiorowego W następnej kolejności uruchomiono filologię i fizykę. Pod koniec
  • terenowy wsparcie naukowców w terenie kucharz obsługa w zakresie zbiorowego żywienia administrator części hotelowej i pomoc w kuchni, pracownicy zajmujący
  • Ponadgimnazjalnych w Witkowie, który obejmuje: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Żywienia Technikum Ekonomiczne, Szkołę Zawodową. Za działalność kulturalną i sportową
  • Zuckerfabrik Samter G.m.b.H. została wybudowana pod zaborem Pruskim w 1895 roku. Zakład został upaństwowiony po II wojnie światowej. Pod koniec lat 80. zatrudniał
  • Pediatrii i Żywienia Budynek Z Parter Zakł. Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Poradnia Poradnia Prac. Pracownia Oddział Oddział Zakł. Zakład Od roku
  • przy ul. Dworcowej 5, składa się z technikum ekonomicznego oraz technikum żywienia i gospodarstwa domowego, a także zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Użytkownicy również szukali:

zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego, żywienie zbiorowe zamkniete,

...
...
...