Poprzednia

ⓘ Miasta polskie w tysiącleciu
                                     

ⓘ Miasta polskie w tysiącleciu

Praca została wydana na uczczenie 1000-lecia państwa polskiego i pokazuje historię poszczególnych miast i województw leżących w Polsce. Pełny tytuł publikacji brzmi "Miasta polskie w tysiącleciu. Historia miast polskich”.

Wydana została z inicjatywy Urzędu Rady Ministrów PRL, który zarządzeniem szefa tej rady powołał Komitet Redakcyjny. Komitet ten utworzył terenowe oddziały i postanowił "zaprosić do współpracy regionalnych badaczy i miłośników" historii.

W 1967 wydanie encyklopedii odnotował reportaż Polskiej Kroniki Filmowej, gdzie lektor poinformował o tym, że prace nad wydawnictwem trwały 6 lat. Pomimo długotrwałych prac wydawcy nie uniknęli błędów. Oba tomy zawierają wydrukowaną na ostatnich stronach erratę, a liczne błędy wytknęła wydawcom również krytyka prasowa.

                                     

1. Zespół redakcyjny

Publikację opracował 25-osobowy zespół redakcyjny związany z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Redaktorem naukowym wydawnictwa był Mateusz Siuchniński. Przewodniczacym redakcji był Stanisław Pazyra, a sekretarzem Edward Rączka. W komitecie redakcyjnym zasiadali: Stefan Andrzejewski, Stanisław Arnold, Marian Filip, Aleksander Gieysztor, Marian Haisig, Stanisław Herbst, Andrzej Rudziński, Michał Wąsowicz, Adam Wendel.

Dokumentacją naukową herbów opracowali: Marian Haisig, Zygmunt Wdowiszewski, Marian Gumowski. Barwne plansze z herbami pod kierownictwem Leona Urbańskiego wykonał zespół: Jerzy Kozłowski, Janusz Ostaszyk, Hanna Puławska, Jan Sarnecki, Antoni Słociak.

                                     

2. Zawartość

Treść encyklopedii poprzedzają wstęp szefa Urzędu Rady Ministrów, ministra Janusza Wieczorka, przedmowa komitetu redakcyjnego, synteza dziejów miast polskich od czasów najstarszych do lat 60 PRL, opisy poszczególnych miast z zachowaniem podziału na województwa.

Opisy miast zgrupowano w rozdziałach według obowiązującego wówczas podziału administracyjnego z lat 1957–1975 ułożonych w układzie alfabetycznym.

                                     

3. Krytyka

Krytyczna recenzja dzieła ukazała się w 1967 na łamach 3 numeru regionalnego czasopisma "Komunikaty Mazursko-Warmińskie” i dotyczyła głównie części dotyczącej Warmii i Mazur. Autor wytknął komitetowi redakcyjnemu szereg błędów wynikających z "zaniedbań edytorskich”, braku jednolitego schematu przedstawienia informacji oraz dowolność poszczególnych autorów w ich prezentacji. Skrytykował brak podpisów personalnych pod konkretnymi artykułami uniemożliwiających identyfikację autorską oraz zbyt ubogie opisanie okresu powojennego. Wytknął autorom chaotyzm faktograficzny powodujący "zamęt poznawczy u czytelników”, a także liczne niedokładności, przemilczenia oraz braki.

                                     

4. Wydania

Encyklopedia wydana została w latach 1965–1967 w dwóch tomach w nakładzie 20 500 egzemplarzy. Zawierają one zarys historii miast w zarysie, liczne czarno-białe zdjęcia, kolorowe wklejki z herbami miast, skorowidz miejscowości, spis ważniejszej bibliografii, erratę. W obu tomach znajdują się liczne ilustracje, 119 tablic barwnych z herbami miejskimi, 18 map dołączonych luzem. Encyklopedia posiada układ alfabetyczny w obrębie działów, którymi są poszczególne województwa PRL:

  • Tom II, 700 stron, kolorowe ilustracje, czarno-białe zdjęcia, 9 map, rozdziały: woj. łódzkie, olsztyńskie, opolskie, poznańskie, rzeszowskie, szczecińskie, warszawskie, wrocławskie, zielonogórskie.
  • Tom I, 740 stron, kolorowe ilustracje, czarno-białe zdjęcia, 9 map, rozdziały: wstęp, historia miast polskich w zarysie, miasto stołeczne Warszawa, woj. białostockie, bydgoskie, gdańskie, katowickie, kieleckie, koszalińskie, krakowskie, lubelskie,
                                     
  • ISBN 83 - 922366 - 1 - 0, ISBN 978 - 83 - 922366 - 1 - 0, OCLC 836302173 . Miasta polskie w Tysiącleciu przewodn. kom. red. Stanisław Pazyra, Zakład Narodowy imienia
  • Lithauen, Galizien und Lodomerien, .... enthält. Hamburg 1788. Miasta polskie w Tysiącleciu przewodn. kom. red. Stanisław Pazyra, Zakład Narodowy imienia
  • Park Tysiąclecia poprzednio Park Miejski im. Tysiąclecia Państwa Polskiego park w Poznaniu. Rozciąga się przy północnym krańcu Komandorii, pomiędzy
  • Osiedle Tysiąclecia także Osiedle 1000 - lecia lub Osiedle 1000 - lecia Państwa Polskiego to osiedle mieszkaniowe znajdujące się w środkowej części miasta Bełchatowa
  • działania mające na celu zabezpieczenie miasta sprawiły, że woda nie zalała Starego Miasta znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Młynówki. Według
  • Poznaniu w roku 1989. Część pierwsza, w Kronika Miasta Poznania, nr 2 1990, s.185, ISSN 0137 - 3552 JS, Traszki mieszkają na os. Tysiąclecia w Gazeta
  • działania mające na celu zabezpieczenie miasta sprawiły, że woda nie zalała Starego Miasta znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Młynówki. Zalewane

Użytkownicy również szukali:

...
...
...