Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zarządzanie wiedzą
                                               

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą – ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji.

                                               

Baza wiedzy

Baza wiedzy – zbiór powiązanych logicznie reguł, definicji pojęć lub opisów faktów dotyczących określonej dziedziny wiedzy, stanowiących część składową komputerowego systemu eksperckiego. Przechowywana w pamięci komputera wraz z regułami logicznymi sformułowanymi przez fachowców z danej dziedziny umożliwia efektywne wykorzystywanie bazy danych na wzór systemu ekspertowego.

                                               

Big data

Big data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Pojęcie dużego zbioru danych jest względne i oznacza sytuację, gdy zbioru nie da się przetwarzać przy użyciu trywialnych, powszechnie dostępnych metod. W zależności od branży i stopnia złożoności algorytmu może to oznaczać rozmiar terabajtów lub petabajtów np. analiza zderzeń cząstek elementarnych w fizyce wysokich energii, jednak w innych zastosowaniach będą to już megabajty bądź gig ...

                                               

Digital Asset Management

DAM – Digital Asset Management jest to system do zarządzania danymi cyfrowymi umożliwiający składowanie, przechowywanie, odnajdywanie i udostępnianie tych danych.

                                               

Eksploracja procesów

Eksploracja procesów – zbiór metod i narzędzi wykorzystywanych do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty przebieg procesów biznesowych. Na eksplorację procesów składają się metody automatycznego odkrywania modeli procesów biznesowych budowanie modeli procesów na podstawie dzienników zdarzeń, weryfikowania procesów biznesowych analiza odchyleń w wykonaniach procesów przez porównywanie modeli i dzienników zdarzeń, analiza siec ...

                                               

Enterprise 2.0

Enterprise 2.0 to termin opisujący społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym. Idea Enterprise 2.0 bazuje na rozwiązaniach stosowanych w mediach społecznościowych. Charakteryzuje się ono dużą elastycznością, oddaje użytkownikom możliwość budowania struktury informacji, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań. Definicja Enterprise 2.0 została sformułowana przez Andrew McAffe.