Poprzednia

ⓘ Współczynnik Giniego
Współczynnik Giniego
                                     

ⓘ Współczynnik Giniego

Współczynnik Giniego, wskaźnik Giniego, indeks Giniego – stosowana w statystyce miara koncentracji rozkładu zmiennej losowej. Nazwa współczynnika pochodzi od nazwiska jego twórcy, włoskiego statystyka Corrado Giniego.

                                     

1. Definicja

Jeżeli obserwacje y i {\displaystyle y_{i}} są uporządkowane w kolejności rosnącej, wówczas współczynnik Giniego wyraża się wzorem:

G y = ∑ i = 1 n 2 i − n − 1 y i n 2 y ¯, {\displaystyle Gy={\frac {\sum _{i=1}^{n}2i-n-1y_{i}},}

gdzie a {\displaystyle a} to pole wspomnianego wcześniej obszaru, a b {\displaystyle b} to pole jego dopełnienia do trójkąta.

Własności

 • wzrost wartości współczynnika oznacza wzrost nierówności rozkładu,
 • wartość zerowa współczynnika wskazuje na pełną równomierność rozkładu,
 • współczynnik Giniego przyjąłby wartość 1, gdyby tylko jedna obserwacja uzyskała dodatnią wartość zmiennej na przykład tylko jedno gospodarstwo domowe posiadało dochody przy nieskończonej liczbie obserwacji.
 • współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału, często jednak wyraża się go w procentach,
                                     

2. Zastosowanie w ekonometrii

W ekonometrii współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej i stosowany do liczbowego wyrażania nierównomiernego rozkładu dóbr, zwłaszcza dochodu na przykład gospodarstw domowych.

Wskaźnik Giniego, oparty na krzywej Lorenza, pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa – należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe. W Stanach Zjednoczonych wynosił on w 2011 roku 0.45. W Polsce w 2008 roku jego wartość kształtowała się na poziomie 0.34. Od początku lat 90. obserwowano jej systematyczny wzrost, jednak tendencja ta uległa odwróceniu, a współczynnik Giniego spadał w Polsce w latach 2009–2013 z poziomu 0.313 do 0.299.

Według raportu Ministerstwa Finansów opracowanego na podstawie zeznań PIT i danych ZUS z 2016 roku współczynnik Giniego w Polsce dla dochodów brutto – przed uwzględnieniem m.in. transferów publicznych – wyniósł 0.53 z uwzględnieniem podatników o zerowych dochodach i 0.51 z wyłączeniem podatników o zerowych dochodach.

                                     
 • Wskaźniki jakości życia Ludność poniżej progu ubóstwa 6, 2 2004 Współczynnik Giniego 32, 7 2008 Wskaźnik rozwoju społecznego 0, 955 Finanse publiczne
 • jakości życia Ludność poniżej progu ubóstwa 68 2002 szacunk. Współczynnik Giniego 42, 4 Wskaźnik rozwoju społecznego 2009 0, 394 nisko rozwinięty
 • usługi 10 Wskaźniki jakości życia Ludność poniżej progu ubóstwa 60 Współczynnik Giniego 46, 8 Finanse publiczne Dług publiczny 1, 4 mld 2004 Deficyt budżetowy
 • poziomu życia znacznie mniejsza rozpiętość dochodów osobistych współczynnik Giniego wzrósł z 25 w 1987 do 35 w 2002 W pierwszych dwóch dekadach znacznie
 • mniej więcej dziewięciokrotnie, a w starszych grupach wiekowych ten współczynnik rósł jeszcze bardziej. W Wielkiej Brytanii korzyści związane z większą
 • 10 Wskaźniki jakości życia Ludność poniżej progu ubóstwa 25, 00 Współczynnik Giniego 31 Wskaźnik rozwoju społecznego 0.751 Finanse publiczne Dług publiczny
 • World Factbook i OECD do porównywania nierówności dochodowych użyto współczynnika Giniego We wszystkich tych raportach Stany Zjednoczone uzyskały jeden z
 • pracy. Kolejną kwestią są rosnące różnice w dochodach mieszkańców. Współczynnik Giniego który stosuje się do liczbowego wyrażania nierównomiernego rozkładu
 • kierowców krąży w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania, na Brooklynie ten współczynnik wynosi 45 Donald Shoup przeprowadził pomiary na obszarze 15 przecznic

Użytkownicy również szukali:

współczynnik giniego 2019, współczynnik giniego interpretacja statystyka, współczynnik giniego polska 2018, współczynnik giniego polska 2019,

...
...
...