Poprzednia

ⓘ Krzysztof Czapla
                                     

ⓘ Krzysztof Czapla

Rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po roku został skierowany na studia w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Po jego ukończeniu został wysłany w charakterze stażysty do konsulatu PRL w Benghazi w Libii, po czym rozpoczął pracę w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po roku pracy, w 1985, został zmuszony do opuszczenia MSZ za odmowę wstąpienia do PZPR. Przez kilka lat pracował poza strukturami rządowymi, był m.in. tłumaczem w firmie Mostostalu Zabrze w Libii.

Do MSZ powrócił w 1991 jako ekspert w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii. W 1995 został powołany na Konsula Generalnego RP w Benghazi. W 1998 został koordynatorem w pionie konsularnym centrali MSZ. W 1999 doprowadził do uwolnienia polskich pielęgniarek aresztowanych w Libii pod pretekstem wywołania epidemii wirusem HIV. Od 2001 do 2005 był konsulem generalnym w Vancouver. Następnie pracował w pionach kontrolno-audytorskim i konsularno-polonijnym MSZ. Jako audytor doprowadził do wykrycia licznych nieprawidłowości. Ponownie kierował Konsulatem w Vancouver w latach 2009–2013. Okres ten przypadł na czas organizowanych tam Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2010. Od października 2015 ambasador tytularny. Od kwietnia 2016 pełni funkcję chargé d’affaires RP w reaktywowanej ambasadzie RP w Syrii rezydując w Bejrucie. W 2018 doprowadził do zwolnienia z syryjskiego więzienia dziennikarza Witolda Repetowicza.

Zna języki: angielski, arabski i rosyjski.

Żona Anna, córka Edyta.