Poprzednia

ⓘ Nazwy miejscowe Polski
                                     

ⓘ Nazwy miejscowe Polski

Nazwy miejscowe Polski – nieukończony, encyklopedyczny słownik poświęcony nazewnictwu miejscowości leżących na terenie Polski pod redakcją Kazimierza Rymuta wydawany w latach 1996–2019.

                                     

1. Historia

Słownik został opracowywany w Pracowni Topomastycznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie na podstawie kartoteki Słownika nazw miejscowych Polski.

                                     

2. Zawartość

Zakres słownika obejmuje nazewnictwo miejscowości leżących na terytorium obecnej Polski. W publikacji nie zostały ujęte nazwy miejscowości znajdujące się w historycznych granicach Polski z innych okresów. Nie uwzględniono również nazwy części wsi, kolonii oraz przysiółków, a w miastach nazwy dzielnic, osiedli, placów i ulic, chyba że stanowią one pozostałość po dawniej istniejących wsiach. Słownik przedstawia również nazwy miejscowości nie istniejących, które zanikły i wyludniły się. Celem publikacji jest przedstawienie, dokumentacja oraz objaśnienie historii poszczególnych nazw.

                                     

3. Krytyka

Pierwsze dwa tomy wydane w latach 1996–1997 spotkały się z krytyką historyka Marka Derwicha, który wytknął autorom szereg błędów związanych głównie z datowaniem nazw miejscowości. W recenzji krytycznej, jaka ukazała się na łamach "Studiów źródłoznawczych”, wymienił wiele przykładów błędnego datowania nazw i wskazał, że niektóre miejscowości posiadają wcześniejszą dokumentację od tej podanej w słowniku.

                                     

4. Wydania

Po raz pierwszy publikacja wydana została w 1996. Dodruk do pierwszego wydania dofinansowany został przez Komitet Badań Naukowych w 2004. Całość wydawnictwa posiada numer ​ISBN 83-85579-29-X ​. Wydano następujące tomy:

 • Tom VIII, O-Pn, 559 stron, data wyd. 2009, ​ISBN 978-83-88866-71-5 ​,
 • Tom I, A-B, 418 stron, data wyd. 1996, ​ISBN 83-85579-34-6 ​,
 • Tom IX, Po-Q, 413 stron, data wyd. 2013, ​ISBN 978-83-64007-04-0 ​,
 • Tom XI, Rę-Rs, 146 stron, data wyd. 2015, ​ISBN 978-83-64007-20-0 ​,
 • Tom XIV, Sk- Sn, 197 stron, data wyd. 2017, ​ISBN 978-83-64007-42-2 ​
 • Tom IV, J-Kn, 539 stron, data wyd. 2001, ​ISBN 83-87623-36-9 ​,
 • Tom VI, L-Ma, 564 stron, data wyd. 2005, ​ISBN 83-88866-26-5 ​,
 • Tom XIII, Sa-Si, 216 stron, data wyd. 2016, ​ISBN 978-83-64007-35-4 ​
 • Tom III, E-I, 542 stron, data wyd. 1999, ​ISBN 83-85579-45-3 ​,
 • Tom X, Ra-Re, 160 stron, data wyd. 2015, ​ISBN 978-83-64007-19-4 ​,
 • Tom II, C-D, 518 stron, data wyd. 1997, ​ISBN 83-85579-64-8 ​,
 • Tom VII, Mą-N, 547 stron, data wyd. 2007, ​ISBN 978-83-88866-48-7 ​,
 • Tom XII, Ru-Rż, 168 stron, data wyd. 2015, ​ISBN 978-83-64007-21-7 ​,
 • Tom V, Ko-Ky, 533 stron, data wyd. 2003, ​ISBN 83-87623-68-7 ​,


                                     
 • 1997 s. 185. Kazimierz Rymut: Nazwy miejscowe Polski t. II, C - D, hasło Czarnków Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 1997, s. 185. ISBN 978 - 83 - 64007 - 04 - 0
 • sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części Dz.U. z 2013 r. poz. 200 GUS. Rejestr TERYT Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie
 • Abramy Nazwy miejscowe Polski historia, pochodzenie, zmiany. Kazimierz Rymut red. T. 1: A - B. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996
 • przeprawy. M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe południowo - wschodniej Białostocczyzny, Wrocław 1974, str. 60 Nazwy miejscowe Polski pod redakcją K. Rymuta, tom
 • Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części Dz.U. z 2013 r. poz. 200 Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. pod
 • Rymut s. T.V s.117. Kazimierz Rymut: Nazwy miejscowe Polski Wyd. Polska Akademia Nauk Instytut Języka Polskiego Kraków 1997. ISBN 83 - 85 - 57929 - X.
 • Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego T. II: Derenek Gżack. Warszawa 1881. Kazimierz Rymut: Nazwy miejscowe Polski t. III, E - I, hasło Garnek 1

Użytkownicy również szukali:

...
...
...