Poprzednia

ⓘ Agnieszka Barczak-Oplustil
                                     

ⓘ Agnieszka Barczak-Oplustil

Agnieszka Barczak-Oplustil – polska prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność naukowa: prawo karne materialne, prawo karne.

                                     

1. Życiorys

W 1998 ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego studia na kierunku prawo. W 2003 na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Zolla rozprawy pt. Naruszenie reguł ostrożności jako znamię typu czynu zabronionego uzyskała tam stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2017 na tym samym wydziale na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

Została adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...