Poprzednia

ⓘ Teresa Tomaszkiewicz
                                     

ⓘ Teresa Tomaszkiewicz

Teresa Idalia Tomaszkiewicz – polska profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalności naukowe: językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo romańskie, komunikacja medialna, przekładoznawstwo, semiologia porównawcza. Była dziekan Wydziału Neofilologii UAM.

                                     

1. Życiorys

W 1979 ukończyła studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam w 1986 uzyskała stopień naukowy doktora. W 1994 na Wydziale Neofilologii UAM na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Les operations linguistiques qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych dyscyplina: językoznawstwo specjalność: językoznawstwo. W 2000 nadano jej tytuł profesora nauk humanistycznych.

Została profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Romańskiej UAM i dyrektorem tego instytutu. Była dziekanem Wydziału Neofilologii UAM.

W latach 1988-1991 była sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W 2019 została członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie językoznawstwo.

W 2013 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.