Poprzednia

ⓘ Kategoria:Tożsamości transpłciowe
                                               

Agenderyzm

Agenderyzm ; od "a-” – brak, zaprzeczenie; i gender – rodzaj, rodzajowość) to postawa światopoglądowa odnosząca się krytycznie do pojęcia tożsamości płciowej i jej wpływu na kształtowanie kultury, reprezentowana przez osoby typu "agender”. Osoba agender, to osoba, która identyfikuje się jako pozbawiona rodzaju lub bez tożsamości rodzajowej. Chociaż kategoria ta obejmuje szeroki zakres tożsamości, które nie są zgodne z tradycyjnymi normami płci, wśród osób deklarujących tę postawę znajdują się przedstawiciele płci biologicznie żeńskiej, męskiej, jak i osoby trans- oraz interpłciowe. Neutroi ...

                                               

Bigenderyzm

Bigenderyzm opisuje tendencję do identyfikowania się z obydwiema płciami. Osoba bigenderowa może czuć się w połowie kobietą, a w połowie mężczyzną; może czuć się bardziej kobietą, ale jednocześnie mężczyzną i vice versa; albo w stu procentach zarówno kobietą jak i mężczyzną.

                                               

Chibados

Chibados to mężczyźni trzeciej płci, którzy najczęściej żyli jako kobiety wśród kultur Ndongo i w innych częściacj dzisiejszej Angoli. Po raz pierwszy zostali opisani na zachodzie przez Portugalczyków. Chibados byli traktowani jako "duchowi arbitrzy decyzji politycznych i wojskowych”, a także dokonywali pochówków. Olfert Dapper opisał chibados jako szamanów, "którzy chodzą ubrani jak kobiety”. Portugalscy księża i jezuici opisali, jak chibados żyli jak kobiety i byli w stanie poślubić innych mężczyzn bez żadnych sankcji społecznych. Zamiast tego "takie małżeństwa były honorowane, a nawet c ...

                                               

Enarei

Enareus był szamanem scytyjskim; enarei byli opisywani jako zniewieściali lub androgyniczni. Szamanizm scytyjski wiązał się z ekstazą religijną osiąganą za pomocą enteogenów; Scytowie nie mieli świątyń i czcili siły natury. Według Herodota, Scytowie, którzy splądrowali świątynię Afrodyty w Aszkelonie, i wszyscy ich potomkowie, zostali dotknięci przez boginię "kobiecą” chorobą. Scytowie twierdzili, że enarei byli dotknięci konsekwencją tego czynu oraz że ci, którzy odwiedzają terytorium Scytów, widzieli tych szamanów. Herodot kojarzy ich boginię patronkę, Argimpasę, z Afrodytą Uranią. Nazyw ...

                                               

Faafafine

Faafafine – trzecia płeć specyficzna dla kultury samoańskiej. Faafafine to z biologicznego punktu widzenia mężczyźni, którzy czują się kobietami. Ich rodzice rozpoznają te skłonności już we wczesnym dzieciństwie i wychowują swoich synów jak dziewczynki, albo raczej jak osobniki "trzeciej płci". Dorastają oni jako tzw. faafafine, których rola płciowa różni się od roli płci męskiej i żeńskiej i z tego powodu spełniają inną rolę niż mężczyźni i kobiety. To zjawisko jest w pełni akceptowane w tradycyjnym samoańskim społeczeństwie faasamoa. Słowo faafafine zawiera kauzatywny prefiks "faa", ozna ...

                                               

Hidźra

Hidźrą zostają osoby urodzone biologicznie jako mężczyźni, ale nie utożsamiające się kulturowo lub psychicznie z płcią męską, z męskimi rolami w społeczeństwie lub utożsamiający się psychicznie z płcią żeńską; kobiety transpłciowe, osoby interpłciowe osoby urodzone z narządami obojga płci lub pośrednimi, wykastrowani mężczyźni. Mówią o sobie zwykle w rodzaju żeńskim.