Poprzednia

ⓘ Tomasz Grabiec
                                     

ⓘ Tomasz Grabiec

Tomasz Grabiec absolwent fotografii Konserwatorium w Ostrawie, związany z toruńskim środowiskiem fotograficznym – mieszka, pracuje, tworzy w Łubiance. Fotografuje od końca lat 80. XX wieku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia aktu, fotografia architektury, fotografia krajobrazowa, fotografia pejzażowa, fotografia portretowa – od 1998 roku w dużej części powstająca w dawnej, szlachetniej technice fotograficznej – technice gumy.

Tomasz Grabiec jest autorem oraz współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych, pokonkursowych oraz poplenerowych. Od 2007 roku aktywnie uczestniczy w corocznych, cyklicznych Ogólnopolskich Plenerowych Spotkaniach Fotografików. W 2005 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika legitymacja nr 200.

W 2011 roku za działalność na rzecz fotografii i osiągnięcia na niwie kultury został wyróżniony statuetką Toruńskiego Flisaka – nagrodą Prezydenta Miasta Torunia. W 2015 roku został odznaczony Srebrnym Medalem "Za Fotograficzną Twórczość” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. W 2016 roku został laureatem Toruńskiej Żaby – przyznanej z okazji 10-letniego aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskich Plenerowych Spotkaniach Fotografików.

Prace Tomasza Grabca zaprezentowano w Almanachu 1995–2017, wydanym przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, w 2017 roku.