Poprzednia

ⓘ Krzyż Pamiątkowy Ruchu Oporu
Krzyż Pamiątkowy Ruchu Oporu
                                     

ⓘ Krzyż Pamiątkowy Ruchu Oporu

Odznaczenia zostało ustanowione dekretem królewskim nr 104 z 29 grudnia 1980 roku, dla upamiętnienia i wyróżnienia uczestników holenderskiego ruchu oporu w 35. rocznicę wyzwolenia Holandii spod okupacji niemieckiej. Zgodnie z dekretem wnioski o jego nadanie miały być uwzględniane na wniosek Najwyższej Rady Emerytalnej niderl. Buitengewone Pensioenraad i Stowarzyszenia 1940-1945 niderl. Stichting 1940-1945. Początkowo miał on być nadawany do 31 grudnia 1982 roku, lecz później okres ten kilkakrotnie przedłużano i ostatecznie 1 kwietnia 1984 roku zakończono przyjmowanie wniosków, a nadawanie uznano za zakończone w dniu 31 grudnia 1987 roku.

                                     

1. Zasady nadawania

Odznaczenie było nadawane żyjącym uczestnikom holenderskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej na ich wniosek złożony w Najwyższej Radzie Emerytalnej lub w Stowarzyszeniu 1940-1945 zrzeszającym weteranów II wojny światowej i potwierdzone przez te instytucje, a zwłaszcza:

  • osoby uznane za uczestników ruchu oporu w myśl dekretu królewskiego z 5 września 1944 roku Staatsblad E 62;
  • osoby powołane do Wewnętrznych Sił Zbrojnych po 4 września 1944 roku, które zostały uznane za żołnierzy w myśl ustawy o żołnierzach ruchu oporu z 20 stycznia 1976 roku Staatsblad 19;
  • osoby, które na holenderskich terytoriach zamorskich, okupowanych przez wojska japońskie, uczestniczyły w ruchu oporu przeciwko okupantowi;
  • osoby, które zostały uznane za uczestników ruchu oporu przez Najwyższa Radę Emerytalną w myśl ustawy o emeryturach specjalnych z lat 1940–1945, niezależnie od tego, czy taka emerytura została przyznana danej osobie;
  • także każda inna osoba, której wniosek o nadanie odznaczenia zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Łącznie złożono 15 300 wniosków o nadanie tego odznaczenie, a nadano ich w latach 1981–1987 ok. 15 000.

                                     

2. Opis odznaki

Odznaka medalu wykonana jest ze srebra i ma postać równoramiennego krzyża, wielkości 40 mm.

Na awersie na pionowym ramieniu znajduje się miecz z ostrzem skierowanym do góry, otoczony płomieniami. Nad mieczem znajduje się korona królewska, a poniżej daty 1940–1945. Na ramionach poziomych znajduje się napis w języku niderlandzkim DE TYRANNY VERDRYVEN pol. Tyrania umiera.

Na rewersie odznaki znajduje się rysunek lwa oraz na ramionach poziomych monogram twórcy wzoru medalu, data 1980 oraz producenta.

Medal zawieszony jest na wstążce o szerokości 27 mm, po bokach ma czarne paski o szer. 4.5 mm, następnie z prawej strony pasek pomarańczowy o szer. 9 mm kolor dynastii królewskiej, a z lewej paski o szer. 3 mm, kolejno: niebieski, biały, czerwony barwy holenderskiej flagi.