Poprzednia

ⓘ Okultyzm
Okultyzm
                                     

ⓘ Okultyzm

Okultyzm – zespół poglądów i wierzeń o istnieniu niepoddających się naukowym obserwacjom istot, mocy i możliwości ukrytych we wszechświecie i człowieku, wierzenia o wychodzących poza poznanie zdolnościach ludzkich i ich podporządkowaniu, związane z tymi wierzeniami magiczne rytuały, praktyki medytacyjne, a także synonim ezoteryki. Termin okultyzm ma często znaczenie pejoratywne.

Okultyzm to dziedzina pseudonaukowa.

                                     

1. Przedmiot badań okultyzmu

W szerszym znaczeniu terminem okultyzm określa się gnozę, magię i mistykę. Okultyzm w znaczeniu systemu wiedzy zajmuje się światem i człowiekiem, przy czym przedmioty badań w tym przypadku podzielone są na dwie triady: makrokosmos – świat duchowy, świat astralny, świat eteryczno-fizyczny oraz mikrokosmos – duch, dusza, ciało. Okultyzm w znaczeniu praktyk rytualnych, medytacyjnych i ćwiczeniowych umożliwia poznanie i korzystanie z własnych mocy i mocy istot nadnaturalnych dzięki systematyzacji myśli, uczuć, ćwiczeń wolitywnych i odczuć fizjologicznych. W tym przypadku to człowiek jest narzędziem poznawczym. Okultyzm, zajmujący się niewidocznymi dla zmysłów istotami, różni się w ich badaniu od religii tym, że dąży najpierw do ich poznania gnoza wraz z późniejszym wolitywnym oddziaływaniem na nie magia.

                                     

2. Okultyzm a nauka

Niektórzy zwolennicy okultyzmu wskazują, że ma podobną do innych nauk metodologię, opierającą się na obserwacjach i eksperymencie, w wyniku czego powstają hipotezy, teorie i modele świata, nacechowane spirytualizmem, realizmem, holizmem, przedstawiające wielopoziomowe byty, hierarchie istot, w tym ludźmi, którzy mogą się rozwijać w nieskończoność. Punktem styczności religii i okultyzmu są gnostyczne lub mistyczne doświadczenia wewnętrzne. Okultyzm przyczynił się do powstania niektórych nurtów filozoficznych, poprzez astrologię miał wpływ na astronomię, poprzez alchemię – na chemię.

Okultyzm uprawiano w starożytności magowie wschodni, Apoloniusz z Tiany, średniowieczu Albert Wielki, epoce renesansu i baroku różokrzyżowcy, w oświeceniu Saint-Germain, Alessandro di Cagliostro, w XIX–XX wieku. W XX wieku po części przedmiot badań okultyzmu został włączony do parapsychologii.

Wierzenia okultystyczne są przedmiotem badań naukowych. Badania nad ezoteryką podejmowane np. przez Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, mającą siedzibę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

                                     

3. Okultyzm a chrześcijaństwo

Dla Kościoła katolickiego, okultyzm jest równoznaczny z satanizmem. Jest to związane ze specyficznym postrzeganiem satanizmu przez Kościół: mianowicie każdy system metafizyczny, posiadający elementy kultyzmu oraz przeciwne stanowisko wobec Kościoła, jest definiowany jako satanistyczny. Moc którą posiadali prorocy i święci płynie od Boga, przeciwnie do magicznej siły nieznanego pochodzenia, która przypisywana jest Szatanowi oraz demonom.

Religia chrześcijańska konsekwentnie realizowała swoje stanowisko, a nawet aktywnie próbowała przeciwdziałać wszelkim okultystycznym heretyckim kultom i ideologiom np. poprzez ustanowienie instytucji Świętej Inkwizycji.

Źródła tego stanowiska można upatrywać już w Biblii Stary Testament, gdzie zakazane było uprawianie wszelkich praktyk wróżbiarskich czy czarnoksięskich: "Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów.”. Nieprzestrzeganie tego zakazu było usankcjonowane najwyższą karą: śmierci.                                     

4. Okultyzm a sztuka

Okultyzm pojawia się w twórczości Williama Blake, Austina Osman Spare, Paula Laffoley, Teofila Ociepki czy Andrzeja Urbanowicza, Władysława Hasiora, Marka Kijewskiego.

                                     

5. Okultyzm praktyczny

Z okultyzmem związane jest wiele systemów medytacyjnych i ćwiczeń skierowanych na:

  • Reintegrację sfer człowieka na wyższym poziomie rozwoju, wprowadzenie jednostkowej antycypacji która w następnym etapie ćwiczeń przekształca się w kolektywną. W tym przypadku człowiek, początkowo o statusie ontycznym, wzbogaca się o duchowość, czego następstwem jest zgłębienie poznania aksjotycznego aspektu świata tj. związanego z wartościami i rozwinięcie możliwości kulturotwórczych. W przypadku tych ćwiczeń poznanie następuje wszerz i w głąb przejście z postawy introwertycznej do ekstrawertycznej i synteza obu postaw,
  • Dezintegrację osobową spójności człowieka, dzięki dokonaniu przekształceń w jego sferach oraz przemianom sfer wartości i sensu. W tym rodzaju ćwiczeń okultystycznych człowiek kieruje proces poznawczy na siebie, przechodząc od postawy ekstrawertycznej do introwertycznej,

Okultyzm wyposaża okultystę w narzędzia pracy związane z przeróżnymi systemami magicznymi, np kabała, goecja medytacyjnymi Yijing, Tarot bądź wykorzystuje do swoich działań psychotronikę.

Użytkownicy również szukali:

co to jest okultyzm, do czego prowadzi praktykowanie okultyzmu, skutki okultyzmu, zasady okultyzmu,

...
...
...